Botanix – bitkilər və bağçılıq haqqında jurnaldır

Azərbaycanca

Hindistan şanagülləsi (Nelumbo nucifera)

picture

Şanagüllənin çiçəkləri

Hindistan şanagülləsi (Nelumbo nucifera) – bu, bozumtul-yaşıl, islanmayan yarpaqları və çəhrayı çiçəkləri ilə füsunkar, mistik su bitkisidir. Buddistlər ondan dini mərasimlər üçün istifadə edirlər. Bitkinin bütün hissəsi yeməlidir (qidada əsasən toxumlarından və yerfındığından istifadə edilir), bütün Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində müxtəlif xörəklərin hazırlanmasında istifadə olunur. Bu bataqlıq bitkisini ağ suzanbağı kimi də becərmək olar. Bizdə şanagülləni becərmək çətin deyil, ancaq bunu necə etməyi bilmək lazımdır.

Toxumu „əkməzdən“ əvvəl onu sumbatadan təmizləmək lazımdır, onların səthinə xüsusi maddə hopdurulur ki, suyunu tamamilə buraxmasın. Toxumlar yaxşı islanmadığına görə cücərməyə də bilər. Toxum sumbatadan təmizlənilmədən öz cücərmə qabiliyyətini min il də saxlaya bilər, siz onu sumbatadan təmizləmədən suya qoysanız, bir neçə il onların cücərməsini gözləməli olacaqsınız.

Cümə axşamı 28.12.2023 18:01 | Çap edin | Bitkilərin becərilməsinə göstəriş

Çörəkağacı (Artocarpus odoratissimus)

Çörəkağacı (Artocarpus) tut fəsiləsindən 60 növü olan həmişəyaşıl tropik ağacdır, Cənub-şərqi Asiyada və Sakit okean adalarında becərilir. O, əncir ağacı ilə eyni mənşəlidir (Ficus). Daha çox yayılmış və becərilən təbii çörəkağacıdır (Artocarpus altilis). Bu fəsiləyə meyvə ağacı və kol şəklində olan digər növlər də aid edilir, məsələn, Adi Artokarpus (Artocarpus communis), Cempedak (Artocarpus integer), Artocarpus heterophyllus (Jackfruit, Nangka) və Marang və ya Tarap (Artocarpus odoratissimus).

Cümə axşamı 28.12.2023 17:56 | Çap edin | Ekzotik bitkilər

Həşəratyeyən bitkilərin toxumlarının səpilməsi qaydası

picture

Balkan yağlıcaotu (Pinguicula balcanica)

Həşəratyeyən bitkilərin toxumları öz cücərmə qabiliyyətlərini qısa müddət ərzində saxlayırlar. Bir ildən sonra bir çox növlərin toxumlarının cücərmə qabiliyyəti azalır. Buna görə də bu bitkilərin toxumlarını əldə edən kimi səpmək lazımdır.

Cümə axşamı 28.12.2023 17:53 | Çap edin | Ekzotik bitkilər, Bitkilərin becərilməsinə göstəriş

Hindistan fıstığı Pongamia pinnata

picture

Pongamia pinnata

Pongamia pinnata (Hindistan fıstığı, Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) paxlalılar fəsiləsindən yarpağı tökülən ağacdır (Fabaceae), vətəni Hindistan hesab olunur, Cənub-Şərqi Asiyada becərilir.

Hündürlüyü 15–25 metr olur və böyük çətir əmələ gətirir. Kiçik, ağ, çəhrayı, bənövşəyi rəngli, ətirli çiçəklər açır.

Cümə axşamı 28.12.2023 17:50 | Çap edin | Ekzotik bitkilər

Şaxtaya davamlı palma (oxlu kirpi) Rhapidophyllum hystrix

picture

Rhapidophyllum hystrix palma

Rhapidophyllum hystrix dünyada şaxtaya davamlı növlərdən biri hesab olunur və bununla yanaşı Rhapidophyllum monotip fəsiləsindən yeganə növdür. Təbiətdə o, ABŞ-nin cənub-şərqində bataqlıq yerlərdə bitir. – 20 °C şaxtaya və soyuğa davamlılığına görə, bu növü açıq havada və bizim şəraitdə becərmək əlverişlidir. Onu müsbət xarakteristikasına böyük olmayan hündürlüyünü (maksimum 1–3 metr) və tikanlarla sıx örtülmüş gözəl gövdəsini əlavə etmək olar.

Cümə axşamı 28.12.2023 17:48 | Çap edin | Palmalar

Biz bitkiyeyən böcəklərə qarşı mübarizə aparırıq

Təsəvvür edin ki, bitki yeyən böcəklər hamı tərəfindən arzu olunmazdır. Bu kiçik böcəklərə (3–4 mm), demək olar ki, hər yerdə mətbəxdən tutmuş paxlalıların toxumlarına qədər rast olunur.

Cümə axşamı 28.12.2023 17:41 | Çap edin | Ziyanvericilər

Biz avokado becəririk

Avokado (alliqator armud formalı – Persea americana) 6–20 m hündürlüyü olan tropik bitkidir. Əsasən Meksika və Braziliya ərazisində yayılmışdır. Hal-hazırda isə tropik və subtropik ölkələrdə yetişdirilir.

Elliptik, sivri uclu, qalın dərili, cilalı, parlaq və ya tünd yaşıl yarpaqları var. Yarpağın əks üzü boz rəngdədir, portağal yarpağını xatırladır.

Çərşənbə 27.12.2023 23:33 | Çap edin | Ekzotik bitkilər

Biçilmiş ot ilə nə etməli?

Biçilmiş ot ilə nə etməli? Əgər Siz gözəl, qısa qazonda zəiflik hiss edərsinizsə, onu tez-tez biçin. Ancaq tez-tez biçilmə nəticəsində çoxlu miqdarda biçilmiş ot yığılır, hansı ki, (əgər Siz heçnə əldə etmirsinizsə) Sizə mane olacaq. Odur ki, tanış bağbanların çoxu onu tullayırlar. Ancaq mən təəccüblənirəm ki, nə üçün onlar ən ucuz başa gələn gübrəyə qənaət etmirlər.

Çərşənbə 27.12.2023 23:09 | Çap edin | Qazon

Qazonun düzgün biçilmə qaydası necədir?

Sıx qazon əldə etmək üçün, onu düzgün biçmək lazımdır. Ona görə də istənilən cavan ağ şam və ya şam ağacı məhv olmuş qazonda yaxşı görünməz.

Çərşənbə 27.12.2023 22:30 | Çap edin | Qazon

Biz yeni qazon salırıq

Yeni qazonun və əlavə otun ən münasib əkilmə vaxtı may və ya iyun aylarıdır, il yağmurlu keçərsə, iyul ayı da əkin üçün əlverişli vaxt hesab olunur.

Çərşənbə 27.12.2023 22:07 | Çap edin | Qazon

Manqonun toxum vasitəsilə yetişdirilməsi

Yüksək cücərmə qabiliyyəti olan toxumları əldə etmək üçün yalnız toplanmış toxumu əkmək lazımdır. Toxum 20–25°C temperaturda 2–6 saat ərzində suda isladılır.

Çərşənbə 27.12.2023 21:07 | Çap edin | Ekzotik bitkilər

Indoneziyada manqonun növləri

picture

Ətirli manqo (Mangifera odorata)

İndoneziyada Borneo adasında manqonun 34 növü mövcuddur (Mangifera), təbiətdə bitir. Bu növlərin əksəriyyətini meşələrin qırılmasına görə məhv olmaq təhlükəsi gözləyir. Manqonun bir neçə növünün, məsələn, Kalimantan manqosunun (Mangifera casturi) təbiətdə nəsli kəsilib.

Borneo adasında manqo ağacının bir neçə perspektiv növünü göstərmək olar, məsələn, Mangifera griffithi (müəyyən yer adları: asem raba və romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) və Mangifera torquenda (asem putaran).

Çərşənbə 27.12.2023 20:03 | Çap edin | Ekzotik bitkilər

Biz pepino becəririk

Pepinonun vətəni (botaniki adı Solanum muricatum) Peru və ya Kolumbiya olması güman edilir. Hətta onun sərhəddinə baxmayaraq o, oradan bütün Latın Amerkasına yayılıb. Hal hazırda o daha çox Boliviyada, Ekvadorda və Yeni Zelandiyada becərilir.

Çərşənbə 27.12.2023 19:53 | Çap edin | Ekzotik bitkilər

Kivano (Cucumis metuliferus)

Kivano uzunluğu 10–15 sm olan narıncı boranıya bənzəyir, onun „tikanları“ olur və orta əsrlərə aid silahı xatırladır. Meyvənin ləti yaşıl rəngdə olur və 5–10 mm uzunluqda olan çoxlu sayda ağ toxumdan ibarətdir. Əgər o, kaldırsa, tikanlara yaxın yaşıl zolaqlar olur.

Çərşənbə 27.12.2023 19:29 | Çap edin | Ekzotik bitkilər

Continue: 1-14

KPR klub haqqında

Logo of KPR - Bağbanlar Klubu Slovakiya
KPR − Bitkiçilik klubu beynəlxalq bağçılıq təşkilatıdır. Daha çox oxuyun...
Təcrübənizə əsasən bitkilərin becərilmə və yetişdirilmə üsulunu bizimlə bölüşün. Bu maqalə haqqında yazın və Botanix jurnalında ana dilinizdə dərc edin! Digər məlumatlar üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

Kateqorya: hamısı Bitkilərin becərilməsinə göstəriş Ekzotik bitkilər Palmalar Qazon Ziyanvericilər