Колорадски бръмбар срещу NOVODOR FC

Колорадския бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) не се нуждае от представяне. Всеки го познава като вредител по картофите, с който практически не е възможно да се пребори без използване на «химия». Обаче малко са тези които знаят, че в наше време съществуват биологически препарати, благодарение на които той вече не е толкова страшен.

Откъде се е появил той?

Колорадският бръмбар бе внесен в Европа от Северна Америка. Първоначално той е съществувал само на малка територия в областта Кордилерите, където се е хранил с листа на диворастящи картофови. Когато започнаха да отглеждат картофите (ботаническо название Solanum tuberosum) повсеместно в цялата Америка, колорадския бръмбар «се е преместил» от диворастящи картофови на него. Сега благодарение на картофите той се е разпространил почти из целия свят.

NOVODOR FC – троянски кон на третото хилядолетие ?

Novodor FC съдържа 2 % протеинни бактерии Bacillus thuringiensis ssp. tenebroinis. Тази бактерия унищожава само ларвата на бръмбарите от семейство листоядци (Chrysomelidae). Според гледната точка на градинари-любители то се отнася основно за бръмбари листоядци (вредят на декоративни дървета и храсти – ясен, елша, върба) и колорадския бръмбар.

Препаратът възбужда болест на ларвите на упоменатите видове. Ларвите след изяждането на обработените листа спират да приемат храна и след 2–5 дни загиват. Препаратът е безвреден за ларвите на други видове насекоми, след него не остават вредни остатъци нито на растението, нито в почвата. Той въздейства само на ларвите, за възрастните насекоми е безвреден. Затова той се използва само срещу млади ларви.

За добра ефективност на препарата необходимо е ларвите интензивно да приемат храна, а листата да бъдат добре покрити с разпръснатата течност отгоре и отдолу. Затова течността се пръска само когато няма вятър, при температура над 15 Сº. Ако в течение на 12 часа след обработката завали дъжд, повторете пръскането.

Препаратът се продава и в малки опаковки, в 100 мл пластмасови бутилки, с цена около 3 Евро.

Другите разновидности на тази бактерия унищожават ларвите на зелевата пеперуда и ябълков плодов червей (препарат Biobit FC), а също така и комарите (при нас не се продава).

И накрая – най-добрата новина: след пръскането обработените растения могат да се консумират веднага!

Printed from neznama adresa