Отглеждане на ябълки във форма на вретено

Пазарната икономика доведе със себе си множество промени. Едната от тях бе интензификация на селскостопанствено производство, насочена към увеличаване на ефективността на производството и конкурентноспособността на нашите производители на пазара. В градинарството, в стремежа на по-ефективното използване на площи за отглеждане, тази интензификация означава преход от по-високи корони на храсти и дървета към по-ниски. Отглеждането на дървета с по-ниски корони безпорно носи със себе си множество изгоди, улеснява работата и поставя качеството на плода на ново ниво. При ябълките представителите на дървета с низки корони са низкорастящи дървета, «стройно вретено», «суперстройно вретено», «слънчева ос» (solar axe) и други. Най-перспективно и най-използвано от тях е дърво с форма «стройно вретено».

«Стройно вретено» е форма предназначена както за голямо производство, така и за градините. Най-големия брой от съвремените дървета и храсти се засаждат именно в тази форма. Тя предимно се използва при ябълки и круши, също така тя може да се използва и при други плодни видове (череши, сливи, касис, праскова и т.н.). Ябълките с корони «стройно вретено» се отглеждат максимум до 2,2 – 2,5 м. Тази височина предполага малко грижи и лесно събиране на реколта. При правилна поддръжка минимално 80% от плодовете трябва да могат да се събират директно от земята. Гъстото засаждане създаваме посредством използване на тесен интервал, в практиката се използва разстояние между дървета в ред 0,8 – 1,2 м, редовете са отдалечени един от друг в зависимост от типа използвана механизация на 2,5 – 3,5 м. Това позволява засаждане на 3000 – 3500 бр. дървета на хектар. За да бъде възможно подобно гъсто засаждане, фиданките трябва да са отгледани на слаборастящи или максимум среднерастящи подложки. При ябълките стандартната подложка е М9, има и други подложки, например: J-TE-E, F, G, H, J-OH-A, M27, MM106. Със слаборастящите подложки и тяхната плитка /примерно 30 – 40 см дълбочина/ коренова система е свързана необходимостта от опорна конструкция и изграждане на система за поливане. Страндартна е конструкция от колове от акация или бетонни стълбове, на които се връзва тел на три реда на височина 60, 120 и 180 см. Тази конструкция е предназначена за поддържане на дървета, също така се използва за подвързване на средния клон и короната при тяхното формиране, както и за подвързване на стъблата. За поливането се използва капково напояване, то е много ефективно защото въздейства директно на корените и заедно с поливането допълнително могат да се подават и торовете. Основните предимства на «стройното вретено» можем да изложим в няколко пункта:

За посадъчен материал се използват едногодишни и двугодишни растения. Те могат да бъдат във форма на обикновени издънки или вече да имат преждевремени израстъци. Ние ги засаждаме по класическия начин, опора трябва да се прави само на дълбочина на посаждането. Мястото на присадката трябва да бъде минимум 10 см над земята. По този начин се запазва желаното слабо влияние на подложката и се предотвратява опасността от промяна на сорта.

При подрязването и формирането на короната ние трябва да мислим за крайната форма на дървото, която само при правилната поддръжка и формиране на короната позволява пълното използване на физиологическите принципи на растежа и плододаването. Целта е да се отгледа стъбло с височина 2 – 2,5 м, върху който с формата на правилна спирала се разполагат останалите клони на основата на короната. Върху тях се намират плодоносните клони. В никакъв случай не допускайте зарастване на клоните на основата. Това би нарушило равновесието на дървото, неговата основна форма, което означава нежелателно разпределение на питателните вещества и нежеланото разпределение на силите. Дървото в продължение на целия си живот трябва да съхрани пирамидалната форма, позволяваща идеалното консумиране на слънчевата светлина.

Основното обрязване се състои в обрязването на стъблото на около 80 – 90 см над земята. В случай че израстъкът вече има преждевременен прираст, ние не го подрязваме и не го скъсяваме, стъблото режем примерно на 30 – 40 см по-горе от последния клон в зависимост от общото състояние и силата на дървото. По време на най-близкия вегетационен период дървото образува нови клони върху горните 30 см, които ние ще обрежем през зимата по същия начин както обрязвахме миналата година. Стъблото обрязваме на 30 – 40 см по-горе от най-високото разклонение, клоните не скъсяваме. Повредение и пречещите клони изцяло се махат. Постъпваме по този начин всяка година, до получаването на желаната височина. В зрялата възраст на дървото прилагаме само почистващо обрязване, посредством което отстраняваме излишните клони, с обрязването скъсяваме стъблото на нивото на низкоразположения клон, отстраняваме болни и повредени клони, а също така пречещите клони и израстъци от подложката. Важно е да не се скъсяват клоните. Това би довело до нежеланото разклонение, удебеляване на клони и спад на питателните вещества в ущърб на плодовете.

Останалите грижи са същите както и при другите отглеждани форми дървета. Важно е торенето, оросяването, защитата от болести и вредители, също така заради качеството е необходимо сортирането на плодовете. Каквото се отнася до представителите на сортове, всъщност ние можем да използваме всичките сортове. Обаче необходимо е да се отчитат специфичните изисквания на отделните сортове. Например при посаждането е необходимо да се прилага индивидуален подход към сортовете, които дават плодове на високи дървета /«Рубин», «Рубинола», «Бохемия», «Бохемия Голд» и др./. Те образуват широки корони и имат тенденция към «разреждането» на клоните. Затова за тях успешно се прилага ранното лятно обрязване и други операции, направени за забавяне на растежа и увеличаване на плододаването.

Цитат: Комжик, M. (Komžík, M.) (2002): Отглеждане на ябълка във форма на стройно вретено. Наши растения 1/2002. компл. 3. КР (KPR) Словакия.

Printed from neznama adresa