Botanix – Dyurnal bahin sa mga tanom

Botanix Cebuano

Magpatubo ug Mangga gikan sa mga liso

Ang inyong ipugas bag-o nga na-ani nga liso para maayo ang tubo. Ihumol sa ang mga liso sa tubig nga may temperature nga 20°-25°C sa 2–6 oras.

Huwebes 11.3.2010 18:41 | tisk | Mga langyaw na mga tanom, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Manggang Kasturi na gikan sa Kalimantan (Mangifera casturi)

Ang mangga sa Kalimantan (Mangifera casturi) nailhan sa local nga ngalan Kasturi, usa ka tropiko nga tanom nga 10–30 metros ang taas ug lumad sa gamay nga lugar libot sa Banjarmasin salot sa Borneo sa Indonesya. Dili na ka makakita niini sa lasang tungod sa illegal nga pagkuha ug torso. Pero giatiman gihapon kini siya niini nga lugar tungod sa iyang lami nga prutas.

Miyerkules 10.3.2010 18:41 | tisk | Mga langyaw na mga tanom

Palmera nga mohangtud sa yelo Rhapidophyllum hystrix (Needle Palm)

litrato

Rhapidophyllum hystrix

Ang Rhapidophyllum hystrix usa sa mga klase nga palmera nga mohangtud sa yelo. Dunay usa lang ka klase sa grupo sa Rhapidophyllum. Ang natural nga pamuy-anan niani nga palmera ang salot nga este nga bahin sa Estados Unidos. Apan tungod kay mohangtud man siya sa yelo hangtud sa –20°C kinaham siya nga tanom sa tibuok kalibutan ilabina sa Europa.

Sabado 6.3.2010 18:18 | tisk | Mga palmera

Mga mangga gikan sa Indonesya

Sa isla sa Borneo sa Indonesia dunay 34 ka klase nga mangga (Mangifera) nga nagtubo sa isla. Daghan niini nga klase delikado nga mawala tungod sa pagpuo sa lasang. Ubang klase sa mangga, ehimplo, mangga sa Kalimantan (Mangifera casturi), wala na magtubo sa lasang.

Uban sa nailhan nga mga tanom nga manga nga gikan sa Borneo mao ang Mangifera griffithi (nailhan sa local nga ngalan: asem raba ug romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) ug Mangifera torquenda (asem putaran).

Biyernes 5.3.2010 18:17 | tisk | Mga langyaw na mga tanom

Indyan Lotus (Nelumbo nucifera)

litrato

Bulak sa Indyan nga Pagusi

Ang Indyan nga Pagusi maanindot nga tanom sa tubig nga berde ang dahon nga molutaw sa ibabaw sa tubig. Ang iyang malarosas nga bulak makit-an ibabaw sa baga nga pungango pila ka sentimetro ibabaw sa tubig.

Ang bulak sa Indyan nga pagusi gitratar nga sagrado ug gigamit sa mga budista sa mga seremonias sa ilang relihiyon. Makaon sa tawo ang tibuok tanom. Apan ang iyang liso ug ugat lamang ang tradisyonal nga gigamit sa pagluto sa salot nga este sa Asia. Ang Indyan nga pagusi usa ka tanom nga “paludal” nga mapatubo pareho sa pagpatubo sa humot nga “water lilly”.

Huwebes 4.3.2010 18:16 | tisk | Mga tanom na mabuhi sa tubig, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Continue: 1-5 6-9

Bahin sa KPR

KPR - Klub sa bantay sa tanaman Slovakia
Ang KPR - Klab sa bantay sa tanaman kay isa ka internasyonal na organisasyon sa mga hardiniro. Padayon ug basa...
Pag-estorya sa imong mga naagian bahi sa pagpatubo sa mga tanom. Pag-sulat ug artikulo bahin sa pagbantay sa hardin, mga tanom, pagpatubo sa mga tanom ubp dayon ipublikar amoung diurnal na Botanix na ipaggawas sa imong linggwahe! Ikontak mi para sa mga dugang nga detalye.