Botanix – Dyurnal bahin sa mga tanom

Botanix Cebuano

Arkibo sa tanang mga artikulo

Diri mapangita nimo ang tanang artikulo na nasa sulod sa Botanix na nakasulat sa Cebuano.

Category: Tanan Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom Mga koniper Mga langyaw na mga tanom Mga palmera Mga tanom na mabuhi sa tubig

Author:

Kategorya: Mga koniper

Mga artikulo bahin sa mga koniper

Ang Khasi Pine (Pinus Kesiya)

Ang Khasi Pine (Pinus kesiya) paspas nga klase nga nagtubo sa Asya, nga wala magtubo gawas sa iyang gigikanan. 30–35 ka metros ang iyang katas-on ug hangtud 1 ka metros ang iyang gilapdon. Kada sanga dunay tulo ka dugokan – ang kada usa mga 15–20 sentimetro ang gitas-on. Ang bunga niini mga 5–9 sentimetro ang gitas-on ug ang iyang mga liso mga 1,5–2,5 sentimetro.

Martes 2.3.2010 02:05 | tisk | Mga koniper

Continue: 1-1 Balik sa taas sa arkibo

Bahin sa KPR

KPR - Klub sa bantay sa tanaman Slovakia
Ang KPR - Klab sa bantay sa tanaman kay isa ka internasyonal na organisasyon sa mga hardiniro. Padayon ug basa...
Pag-estorya sa imong mga naagian bahi sa pagpatubo sa mga tanom. Pag-sulat ug artikulo bahin sa pagbantay sa hardin, mga tanom, pagpatubo sa mga tanom ubp dayon ipublikar amoung diurnal na Botanix na ipaggawas sa imong linggwahe! Ikontak mi para sa mga dugang nga detalye.