Botanix – Dyurnal bahin sa mga tanom

Botanix Cebuano

Arkibo sa tanang mga artikulo

Diri mapangita nimo ang tanang artikulo na nasa sulod sa Botanix na nakasulat sa Cebuano.

Category: Tanan Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom Mga koniper Mga langyaw na mga tanom Mga palmera Mga tanom na mabuhi sa tubig

Author:

Kategorya: Mga palmera

Mga artikulo bahin sa mga palmera

Palmera nga mohangtud sa yelo Rhapidophyllum hystrix (Needle Palm)

litrato

Rhapidophyllum hystrix

Ang Rhapidophyllum hystrix usa sa mga klase nga palmera nga mohangtud sa yelo. Dunay usa lang ka klase sa grupo sa Rhapidophyllum. Ang natural nga pamuy-anan niani nga palmera ang salot nga este nga bahin sa Estados Unidos. Apan tungod kay mohangtud man siya sa yelo hangtud sa –20°C kinaham siya nga tanom sa tibuok kalibutan ilabina sa Europa.

Sabado 6.3.2010 18:18 | tisk | Mga palmera

Palmera Parajubaea torallyi (Palma Chico, lubi sa bukid sa Bolivya)

Parajubaea torallyi maanindot nga lig-onon nga palmera nga gikan sa Salot nga Amerika. Pero, panagsa ra kini nga gitanom sa mga hardinero gawas sa iyang gigikanan, Bolivya, tungod kay dagko ang iyang liso (mao nga mahal ang pagpadala)

Lumad kini sa Bolivya, motubo kini sa uga ug abogon nga mga walog sa Andes nga ang kahabugon mga 2700–3400 ka metros gikan sa dagat. Mao nga kini nga palmera ang kinatas-an ug gigikanan nga makit-an sa tibuok kalibutan. Ang temperatura panagsa ra nga mokabat sa 20°C ug ang yelo dili panagsaon sa ingon ani nga kahabugon. Ang temperatura kanunay nga mo-obus hangtud sa –7°C sa ting-tugnaw (Hulyo-Augosto) ug ang tinuig nga pag- ulan mga 550 milimetro.

Martes 2.3.2010 17:54 | tisk | Mga palmera, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Continue: 1-2 Balik sa taas sa arkibo

Bahin sa KPR

KPR - Klub sa bantay sa tanaman Slovakia
Ang KPR - Klab sa bantay sa tanaman kay isa ka internasyonal na organisasyon sa mga hardiniro. Padayon ug basa...
Pag-estorya sa imong mga naagian bahi sa pagpatubo sa mga tanom. Pag-sulat ug artikulo bahin sa pagbantay sa hardin, mga tanom, pagpatubo sa mga tanom ubp dayon ipublikar amoung diurnal na Botanix na ipaggawas sa imong linggwahe! Ikontak mi para sa mga dugang nga detalye.