Botanix – Dyurnal bahin sa mga tanom

Botanix Cebuano

Arkibo sa tanang mga artikulo

Diri mapangita nimo ang tanang artikulo na nasa sulod sa Botanix na nakasulat sa Cebuano.

Category: Tanan Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom Mga koniper Mga langyaw na mga tanom Mga palmera Mga tanom na mabuhi sa tubig

Author:

Kategorya: Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Mga instruksiyon unsaon pagpatubo sa mga tanom

Magpatubo ug Mangga gikan sa mga liso

Ang inyong ipugas bag-o nga na-ani nga liso para maayo ang tubo. Ihumol sa ang mga liso sa tubig nga may temperature nga 20°-25°C sa 2–6 oras.

Huwebes 11.3.2010 18:41 | tisk | Mga langyaw na mga tanom, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Indyan Lotus (Nelumbo nucifera)

litrato

Bulak sa Indyan nga Pagusi

Ang Indyan nga Pagusi maanindot nga tanom sa tubig nga berde ang dahon nga molutaw sa ibabaw sa tubig. Ang iyang malarosas nga bulak makit-an ibabaw sa baga nga pungango pila ka sentimetro ibabaw sa tubig.

Ang bulak sa Indyan nga pagusi gitratar nga sagrado ug gigamit sa mga budista sa mga seremonias sa ilang relihiyon. Makaon sa tawo ang tibuok tanom. Apan ang iyang liso ug ugat lamang ang tradisyonal nga gigamit sa pagluto sa salot nga este sa Asia. Ang Indyan nga pagusi usa ka tanom nga “paludal” nga mapatubo pareho sa pagpatubo sa humot nga “water lilly”.

Huwebes 4.3.2010 18:16 | tisk | Mga tanom na mabuhi sa tubig, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Palmera Parajubaea torallyi (Palma Chico, lubi sa bukid sa Bolivya)

Parajubaea torallyi maanindot nga lig-onon nga palmera nga gikan sa Salot nga Amerika. Pero, panagsa ra kini nga gitanom sa mga hardinero gawas sa iyang gigikanan, Bolivya, tungod kay dagko ang iyang liso (mao nga mahal ang pagpadala)

Lumad kini sa Bolivya, motubo kini sa uga ug abogon nga mga walog sa Andes nga ang kahabugon mga 2700–3400 ka metros gikan sa dagat. Mao nga kini nga palmera ang kinatas-an ug gigikanan nga makit-an sa tibuok kalibutan. Ang temperatura panagsa ra nga mokabat sa 20°C ug ang yelo dili panagsaon sa ingon ani nga kahabugon. Ang temperatura kanunay nga mo-obus hangtud sa –7°C sa ting-tugnaw (Hulyo-Augosto) ug ang tinuig nga pag- ulan mga 550 milimetro.

Martes 2.3.2010 17:54 | tisk | Mga palmera, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Continue: 1-3 Balik sa taas sa arkibo

Bahin sa KPR

KPR - Klub sa bantay sa tanaman Slovakia
Ang KPR - Klab sa bantay sa tanaman kay isa ka internasyonal na organisasyon sa mga hardiniro. Padayon ug basa...
Pag-estorya sa imong mga naagian bahi sa pagpatubo sa mga tanom. Pag-sulat ug artikulo bahin sa pagbantay sa hardin, mga tanom, pagpatubo sa mga tanom ubp dayon ipublikar amoung diurnal na Botanix na ipaggawas sa imong linggwahe! Ikontak mi para sa mga dugang nga detalye.