Botanix – Dyurnal bahin sa mga tanom

Botanix Cebuano

Indian Beech Tree Pongamia pinnata

litrato

Pongamia pinnata

Ang Indian Beech Tree Pongamia pinnata (uban nga bernakyular nga ngalan: Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) lami-on nga kahoy, mga 15–25 metros ang kahabugon, kauban kini sa pamilya nga Fabaceae. Rabung kini nga dunay mga gagmay nga bulak nga puti, malarosas ug bioleta ang kolor. Indya ang iyang gigikanan, pero daghang nagturok niini sa salot nga este sa Asia.

Ang Pongamia pinnata lig-on nga kahoy nga tropical nga resitensiyado sa init ug adlaw. Dagko ang iyang mga ugat, ug resistensiyado siya sa huwaw. Moturok kini sa buhanginon nga kabatuan ug anapog nga yuta pero sa pagtanom, puede kini moturok sa tanang klase nga yuta lakip ang asinon.

Kanunay kini itanom sa mga uga nga dapit ug kanunay kini gigamit sa pagpa-anindot sa palibot, salipod sa hangin o para landong. Ang iyang bakbak gihimo nga pisi ug ang iyang tagok gigamit kanhi nga panghidhid sa samad gumikan sa makahilo nga isda.

Ang iyang ugat makakati sa nitrogen, usa ka groseso sa nitrogen (N2) nga gikan sa hangin nga mahimong NH4+ (klase sa nitrogen nga naa sa tanom). Magamit kini sa pagpatambok sa yuta nga kulang sa sustansiya. Ang tibuok tanom makahilo pero ang iyang duga ug lana magamit nga tambal. Ang lana gikan sa iyang liso magamit sa lampara, sa paghimo ug sabon, pagpadanlog, ug paghimo sa bio-diesel.

Sunod na artikulo: Ang Khasi Pine (Pinus Kesiya) »»»

Dominggo 28.2.2010 22:05 | tisk | Mga langyaw na mga tanom

Bahin sa KPR

KPR - Klub sa bantay sa tanaman Slovakia
Ang KPR - Klab sa bantay sa tanaman kay isa ka internasyonal na organisasyon sa mga hardiniro. Padayon ug basa...
Pag-estorya sa imong mga naagian bahi sa pagpatubo sa mga tanom. Pag-sulat ug artikulo bahin sa pagbantay sa hardin, mga tanom, pagpatubo sa mga tanom ubp dayon ipublikar amoung diurnal na Botanix na ipaggawas sa imong linggwahe! Ikontak mi para sa mga dugang nga detalye.