Botanix – Dyurnal bahin sa mga tanom

Botanix Cebuano

Indyan Lotus (Nelumbo nucifera)

litrato

Bulak sa Indyan nga Pagusi

Ang Indyan nga Pagusi maanindot nga tanom sa tubig nga berde ang dahon nga molutaw sa ibabaw sa tubig. Ang iyang malarosas nga bulak makit-an ibabaw sa baga nga pungango pila ka sentimetro ibabaw sa tubig.

Ang bulak sa Indyan nga pagusi gitratar nga sagrado ug gigamit sa mga budista sa mga seremonias sa ilang relihiyon. Makaon sa tawo ang tibuok tanom. Apan ang iyang liso ug ugat lamang ang tradisyonal nga gigamit sa pagluto sa salot nga este sa Asia. Ang Indyan nga pagusi usa ka tanom nga “paludal” nga mapatubo pareho sa pagpatubo sa humot nga “water lilly”.

Ang pagpatubo sa Indyan nga pagusi gikan sa liso, ang gawas nga gahi nga taklap kinahanglan nga bagnuron sa papel de liha. Para dali nga makatuhop ang tubig nga kinahanglan sa pagpaturok sa liso. Kong tibuok pa ang iyang taklap, magpabilin nga maayo ang liso sa sulod sa dugay nga panahon. Pero kon ibutang sa tubig, abton ug pila lang ka tuig usa pa moturok ang liso.

litrato

Nanguhong na mga liso sa Indyan na Pagusi

Unsaon nato pagkahibalo kon sakto na ang pagkabagnod sa taklap sa liso? Mahibaloan nato kon moburot ang liso kon ihumol sa tubig. Kon modoble kadako ang liso sa sulod sa 24 horas, sakto na ang pagkabagnod. Kon wala, kinahanglan nga bagnoron pa nimo ang taklap ug ihumol usab sa tubig ang liso sa sunod nga 24 horas, unya tan-awa kon ningdako ba. Otrohon kini nga proseso hangtud nga modoble ang kadako sa liso.

Tubig lamang ang gikinahanglan sa liso…

Kung human na ang pagbagnod, ihumol ang liso sa panudlanan nga dunay tubig. 27°C ug 28° C ang pinakamaayo nga temperatura sa pagsugod sa pagturok (bisan ug ang liso modoble na ang kadako sa temperature nga 20°C lamang). Sa niani nga temperatura dali nga moturok ang liso ug human sa usa ka semana motunga na ang mga turok. Tan-awa ang litrato sa dokumentation sa .

Kon mosugod na ug tubo ang dahon, itanom ang ningturok nga liso sa lapokon nga lugar o sa ilawom sa panudlanan (akwarium o linaw) nga dunay mga bato nga gigamit sa akwarium. Ang katas-on sa tubig sa panudlanan, mga 30 sentimetro ang labaw sa lapokon nga yuta. Kon ang gigamit mga bato sa akwarium, ang Indyan nga pagusi dali ra nga motubo sa akwarium nga puno ug isda.

Hinay-hinay, sa mohamtong na ang tanom, magkinahanglan kini ug lugar. Puede nimong patuboon sa linaw sa hardin, sa balay sa mga tanom, o ubang lugar nga dili tugnaw kaayo. Ang pinaka maayo nga temperatura sa pagpatubo sa Indyan nga pagusi, mga 20 °C hangtud °35 C.

Sa atong tiempo, kasagaran ang ubos nga temperatura, pero mabuhi ra gihpon ang tanom nga walay problema. Sa ting-init puede nimong ibalhin ang Indyan nga pagusi sa linaw sa gawas pero sa ting-tugnaw kinahanglan kini nga isulod. Kon wala nay mahimo puede nimo ilukluk sa medyo basa nga bodega sama sa mahumot nga “water lilly”.

Ang paggamit sa kongkreto nga dulang nga naay sulod nga mga 60 – 80 ka litro nga tubig ang pinakamaayo nga paagi sa pagpatubo sa Indyan nga pagusi – mogasto ka ug mga 10 Euro kada usa. Gamita kini nga pamaagi: Ibutang ang gipaturok nga liso sa lapokon nga yuta o sa mga graba nga gigamit sa akwarium sa sulod sa kaang unya isulod ang kaang sa dulang. Para sa mayo nga resulta, pun-a ang dulang.

Ang bintahe sa pagamit sa usa ka dulang kay masulod nimo kini sa tingtugnaw nga hardin o sa imong apartmen. Girekomendar nga ang dulang ibutang duol sa bintana (mas maayo sa balkonahe nga duol sa bintana) para masigurado nga ang tanom nga Indyan nga pagusi maadlawan ug mainitan. Sa tig-init puede nimong ibutang ang dulang sa salot nga bahin sa imong balkonahe o sa hardin. Makit-an nimo nga ang Indyan nga pagusi dali ra nga patubo-on- bisan sa sulod sa apartmen.

««« Niagi na artikulo: Breadfruit Artocarpus odoratissimus, Marang Sunod na artikulo: Mga mangga gikan sa Indonesya »»»

Huwebes 4.3.2010 18:16 | tisk | Mga tanom na mabuhi sa tubig, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Bahin sa KPR

KPR - Klub sa bantay sa tanaman Slovakia
Ang KPR - Klab sa bantay sa tanaman kay isa ka internasyonal na organisasyon sa mga hardiniro. Padayon ug basa...
Pag-estorya sa imong mga naagian bahi sa pagpatubo sa mga tanom. Pag-sulat ug artikulo bahin sa pagbantay sa hardin, mga tanom, pagpatubo sa mga tanom ubp dayon ipublikar amoung diurnal na Botanix na ipaggawas sa imong linggwahe! Ikontak mi para sa mga dugang nga detalye.