Botanix – Dyurnal bahin sa mga tanom

Botanix Cebuano

Magpatubo ug Mangga gikan sa mga liso

Ang inyong ipugas bag-o nga na-ani nga liso para maayo ang tubo. Ihumol sa ang mga liso sa tubig nga may temperature nga 20°-25°C sa 2–6 oras.

Human ug humol, ipugas ang liso sa yuta ( nga gaan ug buhanginon) ug ang temperatura sa kaang mga 20°-25°C. Mosugod ug turok ang liso sa sulod sa 1–3 ka semana. Ibulad ang binhi sa kasarangan nga kainit sa adlaw.

Kon nagpuyo mo sa tropikal nga lugar puede ninyong itanom ang mangga sa inyong hardin. Kon naa mo nagpuyo sa lugar nga tugnaw o tugnaw ang yamog, kinahanglan nga isulod ninyo ang inyong gitanom nga mangga o naay salipod.

««« Niagi na artikulo: Manggang Kasturi na gikan sa Kalimantan (Mangifera casturi)

Huwebes 11.3.2010 18:41 | tisk | Mga langyaw na mga tanom, Mga instruksiyon sa pagpatubo sa mga tanom

Bahin sa KPR

KPR - Klub sa bantay sa tanaman Slovakia
Ang KPR - Klab sa bantay sa tanaman kay isa ka internasyonal na organisasyon sa mga hardiniro. Padayon ug basa...
Pag-estorya sa imong mga naagian bahi sa pagpatubo sa mga tanom. Pag-sulat ug artikulo bahin sa pagbantay sa hardin, mga tanom, pagpatubo sa mga tanom ubp dayon ipublikar amoung diurnal na Botanix na ipaggawas sa imong linggwahe! Ikontak mi para sa mga dugang nga detalye.