Ang Khasi Pine (Pinus Kesiya)

Ang Khasi Pine (Pinus kesiya) paspas nga klase nga nagtubo sa Asya, nga wala magtubo gawas sa iyang gigikanan. 30–35 ka metros ang iyang katas-on ug hangtud 1 ka metros ang iyang gilapdon. Kada sanga dunay tulo ka dugokan – ang kada usa mga 15–20 sentimetro ang gitas-on. Ang bunga niini mga 5–9 sentimetro ang gitas-on ug ang iyang mga liso mga 1,5–2,5 sentimetro.

Ang rehiyon sa Himalaya; gikan sa amihanang-sidlakan sa India (sa bukid sa Khasi lang karong panahona tungod sa minahan sa kahoy didto ug sa bukid sa Naga sa nasod sa Meghalay ug Manipur, sa China (sa probinsiya sa Yunan) Burma (Myanmar), amihanang Thailand, Laos, Vietnam (Lai Chau, Cao Bang, Quang Ninh) ug sa Pilipinas (Luzon) ang gigikanan sa Khasi Pine (Pinus kesiya). Ang kahoy nga “Pines” sa Pilipinas nailhan sa lahi nga klase nga ngalan nga Pinus insularis. Sa China dunay halos pareho nga klase nga ginganlan nga Yunan Pine (Pinus yunnanensis).

Kini nga klase makaplagan sa han-ay sa nagsagul nga mga kahoy nga nagtubo sa mapula nga dalag nga asidohon nga yuta (nga ang pH niya 4,5) nga naa sa kahabugon nga 800–2000 metros pero kasagara naa sa 1200–2000 metros. Naay pagka tropical ang klima sa lugar nga mag-ilis ang iyang pagkabasa ug pagka-uga sa tuig. Tig-ulan ug kusog ug ang klima niya naay pagka tropical ug mag-ilis ang pagkabasa ug pagka-uga sa tuig uban ang kusog nga pag-ulan nga naay 70% nga pagkaalibango.

Kini nga tanom isog sa pagkatugnaw pero sensitibo sa ulahi nga tugnaw sa tingtanom. Sa tingtanom, kinahanglan siya ug dili tugnaw nga lugar.

Ubang ngalan sa tanom: Pinus khasya, Pinus khasyanus

Printed from neznama adresa