Indian Beech Tree Pongamia pinnata

litrato

Pongamia pinnata

Ang Indian Beech Tree Pongamia pinnata (uban nga bernakyular nga ngalan: Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) lami-on nga kahoy, mga 15–25 metros ang kahabugon, kauban kini sa pamilya nga Fabaceae. Rabung kini nga dunay mga gagmay nga bulak nga puti, malarosas ug bioleta ang kolor. Indya ang iyang gigikanan, pero daghang nagturok niini sa salot nga este sa Asia.

Ang Pongamia pinnata lig-on nga kahoy nga tropical nga resitensiyado sa init ug adlaw. Dagko ang iyang mga ugat, ug resistensiyado siya sa huwaw. Moturok kini sa buhanginon nga kabatuan ug anapog nga yuta pero sa pagtanom, puede kini moturok sa tanang klase nga yuta lakip ang asinon.

Kanunay kini itanom sa mga uga nga dapit ug kanunay kini gigamit sa pagpa-anindot sa palibot, salipod sa hangin o para landong. Ang iyang bakbak gihimo nga pisi ug ang iyang tagok gigamit kanhi nga panghidhid sa samad gumikan sa makahilo nga isda.

Ang iyang ugat makakati sa nitrogen, usa ka groseso sa nitrogen (N2) nga gikan sa hangin nga mahimong NH4+ (klase sa nitrogen nga naa sa tanom). Magamit kini sa pagpatambok sa yuta nga kulang sa sustansiya. Ang tibuok tanom makahilo pero ang iyang duga ug lana magamit nga tambal. Ang lana gikan sa iyang liso magamit sa lampara, sa paghimo ug sabon, pagpadanlog, ug paghimo sa bio-diesel.

Printed from neznama adresa