Mga mangga gikan sa Indonesya

litrato

Humot na Mangga (Mangifera odorata)

Sa isla sa Borneo sa Indonesia dunay 34 ka klase nga mangga (Mangifera) nga nagtubo sa isla. Daghan niini nga klase delikado nga mawala tungod sa pagpuo sa lasang. Ubang klase sa mangga, ehimplo, mangga sa Kalimantan (Mangifera casturi), wala na magtubo sa lasang.

Uban sa nailhan nga mga tanom nga manga nga gikan sa Borneo mao ang Mangifera griffithi (nailhan sa local nga ngalan: asem raba ug romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) ug Mangifera torquenda (asem putaran).

Ang Humot na Mangga (Mangifera odorata) usa sa mga nailhan nga klase sa mangga nga nagtubo sa habagatang-timog sa Asia. Sagol ni siya nga klase sa nailhan nga mangga (Mangifera indica) ug ang Manggang Kabayo (Mangifera foetida). Nailhan kini sa mga local nga ngalan: kuweni, kuwini (sa sinultian nga Indonesian); kweni, asam membacang, macang, lekup (sa sinultihan nga Malay); kuwini, ambacang, embacang, lakuik (sa sinultian nga Minangkabau); kuweni, kebembem (sa sinultihan sa Betawi); kaweni, kawini, bembem (sa sinultihan sa Sundan); kaweni, kuweni, kweni (sa sinultihan sa Java); kabeni, beni, bine, pao kabine (sa sinultihan sa Madura); kweni, weni (sa sinultihan sa Bali); mangga kuini (sa sinultihan sa amihanan nga Sulawesi); ug kuini, guin, koini, kowini, koine, guawe stinki, sitingki, hitingki (sa sinultihan sa isla sa Maluku).

Printed from neznama adresa