Palmera nga mohangtud sa yelo Rhapidophyllum hystrix (Needle Palm)

litrato

Rhapidophyllum hystrix

Ang Rhapidophyllum hystrix usa sa mga klase nga palmera nga mohangtud sa yelo. Dunay usa lang ka klase sa grupo sa Rhapidophyllum. Ang natural nga pamuy-anan niani nga palmera ang salot nga este nga bahin sa Estados Unidos. Apan tungod kay mohangtud man siya sa yelo hangtud sa –20°C kinaham siya nga tanom sa tibuok kalibutan ilabina sa Europa.

litrato

Mga liso sa palmera nga mohangtud sa yelo (Rhapidophyllum hystrix)

Lig-on siya nga klase nga palmera nga motubo ug 1–3 metros ang katas-on nga dunay daghang maanindot nga dugokan sa iyang lawas. Ang Rhapidophyllum Hystrix usa ka malibon nga tanom nga mora ug paypay nga nagtubo ang daghang mga uplok, nga ang iyang daghang sanga nagrabung ang bukad. Sa kadugayan ang iyang karabung mobaga kayo. Ang mala dagum nga palmera dili modako ang lawas pero dunay mora ug korona nga motaas nga motubo hangtud 1,2 metros ang kataas ug mga 17,8 sentimetros ang kalapdon. Ang daan-daan na nga mga bugon puedeng mosimpig o motubo nga pahapa sa yuta samtang nangita ug kahayag ug lugar nga katubo-an. Sa mohamtong na kini motubo ang mga yagpis nga sanga gikan sa iyang kadahonan. Ang iyang mga liso kinahanglan itisok sa medyo basa nga yuta ug sa temperatura nga 20°C. Sa unang mga 3 ka tuig kinahanglang ilikay siya sa yelo. Ang maladagum nga palmera mas ganahan ug medyo basa nga lugar ilawom sa adlaw o landong pero nagkinahanglan nga maadlawan ug dugang kon mosugod na siya ug rabong. Mas nindot siya tan-awon sa medyo landong. Kon gipatubo siya sa ilawom sa adlaw mawala ang iyang pagka-berde. Ang mga tanom nga molampas na ug tulo ka tuig puede nang ibilin sa hardin sa tibuok tuig kon tua mo nagpuyo ug lugar nga ang temperatura dili moubos sa 10°C. Sa mga tugnaw nga lugar kinahanglan mo ug igo nga panalipod kon ang temperatura mohagbong ubos sa 10°C. Tungod kay mohangtud man kini sa tugnaw nagkinahanglan kini ug dili tubigon nga yuta nga nag-atubang sa salot. Ang dako nga kaaway sa palmera sa tingtugnaw dili ang yelo apan ang yuta nga basa ra. Ang nagkuyog nga ubos nga temperature ug sobra nga kabasa makadaut sa ugat. Ang palmera mabuhi pa sa yelo gikan sa –15° hangtud –20°C. Ang pinaka-ubos nga natala nga temperatura nga nabuhi ang palmera –28° C.

Gibaligya na mga palmera nga mohangtud sa yelo 

Printed from neznama adresa