Magpatubo ug Mangga gikan sa mga liso

Ang inyong ipugas bag-o nga na-ani nga liso para maayo ang tubo. Ihumol sa ang mga liso sa tubig nga may temperature nga 20°-25°C sa 2–6 oras.

litrato

Mga gilimpyohan na liso sa Manggang Kasturi na gikan sa Kalimantan (Mangifera casturi), Borneo, Indonesya

Human ug humol, ipugas ang liso sa yuta ( nga gaan ug buhanginon) ug ang temperatura sa kaang mga 20°-25°C. Mosugod ug turok ang liso sa sulod sa 1–3 ka semana. Ibulad ang binhi sa kasarangan nga kainit sa adlaw.

litrato

Nanguhong mga liso sa Manggang Kasturi na gikan sa Kalimantan (Mangifera casturi), Borneo, Indonesia

Kon nagpuyo mo sa tropikal nga lugar puede ninyong itanom ang mangga sa inyong hardin. Kon naa mo nagpuyo sa lugar nga tugnaw o tugnaw ang yamog, kinahanglan nga isulod ninyo ang inyong gitanom nga mangga o naay salipod.

Printed from neznama adresa