Botanix – Isa ka journal parte sa mga tanum

Capiznon nga Edisyon

Pagpadaku sang Mangga halin sa mga liso

Kinanglan mo itanom ang preska nga ginaani nga mga liso para makuha ang pinakamanami nga resulta sa pagpatubo. Ihulom ang mga liso sa tubig nga may kabugnawon nga 20–25 °C sa sulod sang 2–6 ka oras.

Pagkatapos huluman, itanum ang mga liso sa lupa (mamag-an, mabalas nga lupa) kag mentenaron ang temperatura sang plorera sa temperatura sang biskan 20–25 °C. Ang mga liso magatubo sa sulod sang 1–3 ka semana. Ang magagmay hunol dapat taguon sa tsakto-tsakto nga posisyon sang adlaw.

litrato

" Pagpatubo sang mga liso sang Kalimantan nga nga Mangga , Kasturi (Mangifera casturi), Borneo, Indonesia":[http://www.kpr.sk/…toarchiv.php?…]

Kung ikaw nagaistar sa tropical nga lugar, pwede mo matanum ang Mangga nga tanum sa imo hardin. Kung ikaw nagaistar sa mga lugar nga malamig kag nagakatabo ang katugnaw, kinanglan nga taguon ang tanum nga Mangga sa sulod ukon sa mga greenhouse.

««« Nauna nga artikulo: Ang Indyan Beech nga Kahoy Pongamia pinnata Sunod nga artikulo: Kalimantan nga Mangga, Kasturi (Mangifera casturi) »»»

Byernes 5.3.2010 21:10 | imprentahon | Eksotiko nga mga tanum, Pagtag-isaisa tudlo sa nagadaku nga tanum

Parte sa KPR

KPR - Klab Hardinero sang Slobakya
KPR - ang Klab Hardinero isa ka internasyunal nga organisasyon sang mga hardinero. Magbasa sang madamo pa...
Ipahibalo sa iban ang mga naagyan parte sa pagpadaku sang mga tanum. Magsulat sang artikulo parte sa pagpananum, mga tanum, pagpadaku sang mga tanum kgbp. Kag ipublish sa inyo akugalingon nga linggwahe nga edisyon sang amon journal nga Botanix!