Pagpadaku sang Mangga halin sa mga liso

Kinanglan mo itanom ang preska nga ginaani nga mga liso para makuha ang pinakamanami nga resulta sa pagpatubo. Ihulom ang mga liso sa tubig nga may kabugnawon nga 20–25 °C sa sulod sang 2–6 ka oras.

litrato

Ginlimpyuhan ng mga liso sang Kalimantan nga Manga, kasturi (Mangifera casturi), Borneo, Indonesia

Pagkatapos huluman, itanum ang mga liso sa lupa (mamag-an, mabalas nga lupa) kag mentenaron ang temperatura sang plorera sa temperatura sang biskan 20–25 °C. Ang mga liso magatubo sa sulod sang 1–3 ka semana. Ang magagmay hunol dapat taguon sa tsakto-tsakto nga posisyon sang adlaw.

litrato

" Pagpatubo sang mga liso sang Kalimantan nga nga Mangga , Kasturi (Mangifera casturi), Borneo, Indonesia":[http://www.kpr.sk/…toarchiv.php?…]

Kung ikaw nagaistar sa tropical nga lugar, pwede mo matanum ang Mangga nga tanum sa imo hardin. Kung ikaw nagaistar sa mga lugar nga malamig kag nagakatabo ang katugnaw, kinanglan nga taguon ang tanum nga Mangga sa sulod ukon sa mga greenhouse.

Printed from neznama adresa