Botanix – Dyddiadur am phlanhigion a garddio

Argraffiad Botanix Cymraeg

Ffrwythfara Artocarpus odoratissimus, Marang

Mae yna tua 60 o rywogaethau y ffrwythfara o’r teulu coed bytholwyrdd Moraceae (teulu ffig neu teulu forwydden) Maent yn tyfu yn De dwyrain Asia ac ynysoedd y Mor Tawel. Mae’r ffrwythfara yn perthyn yn agos i Ficus (coed ffig). Y math o ffrwythfara sydd yn tyfu mwyaf yw Artocarpus altilis. Mae llawer o rywogaethau eraill fel Artocarpus communis Artocarpus integer (Cempedak), Artocarpus heterophyllus (ffrwythJac, Nangka) ac Artocarpus odoratissimus (Marang) yn ran o deulu y ffrwythfara hefyd.

Dydd Gwener 2.7.2010 21:55 | Argraffu | Planhigion egsotig

Tyfu mango o hadau

Dylech hau hadau cynaeafu yn ffres i gael y canlyniadau gorau egino. Rhowch y hadau mewn dŵr gyda thymheredd o ryw 20–25 °C am tua 2–6 awr.

Dydd Mercher 30.6.2010 21:53 | Argraffu | Planhigion egsotig, Cyfarwyddiadau ar tyfu planhigion

Palmwydd goddefgar o rew Rhapidophyllum hystrix (Y Palmwydd Nodwydd)

llun

Rhapidophyllum hystrix

Mae Rhapidophyllum hystrix yn un o'r rhywogaethau palmwydd sydd mwyaf goddefgar i rew. Dim ond un rhywogaeth sydd yn genws Rhapidophyllum. Mae cynefin naturiol y palmwydd yn yr ardaloedd gwlyb y rhan de-ddwyreiniol yr Unol Daleithiau. Ond, diolch i ei goddefgarwch rhew sydd mor isel â – 20 °C mae'n planhigyn gardd yn boblogaidd iawn o gwmpas y byd, yn enwedig yn Ewrop.

Dydd Mercher 23.6.2010 21:51 | Argraffu | Palmwydd

Kalimantan Mango, Kasturi (Mangifera casturi)

Kalimantan Mango (Mangifera casturi) neu a elwir yn lleol yn Kasturi yw coeden ffrwythau trofannol am 10–30 m o uchder sydd yn endemig i ardal fechan iawn o amgylch Banjarmasin yn Ne Borneo (Indonesia). Erbyn heddiw mae'n diflannu yn y gwyllt oherwydd logio anghyfreithlon. Ond, mae'n dal i dyfu yn aml yn yr ardal hon oherwydd ei ffrwythau blasus.

Dydd Mawrth 22.6.2010 21:49 | Argraffu | Planhigion egsotig

Y Pinwydd Khasi (Pinus kesiya)

Y Pinwydd Khasi (Pinus kesiya) yn tyfu'n gyflym o rywogaethau o Asia, ac nid yw dod o hyd yn aml yn tyfu y tu allan i'w mamwlad. Mae coed yn 30–35 metr o uchder ac yn y boncyffion a all ymestyn hyd at 1 m yn y diamedr. Mae pob cangen hefo tri pigau – pob un ohonynt tua 15–20 cm o hyd. Mae ffrwythau o'r coed hyn (conau) tua 5–9 cm o hyd ac mae'r hadau o gwmpas 1.5 i 2.5 cm o hir.

Dydd Iau 17.6.2010 22:53 | Argraffu | Planhigion dyfrol dŵr

Continue: 1-5 6-9

Amdan KPR

KPR - Clwb Garddwyr Slofacia
Mae KPR - Clwb Garddwyr yn sefydliad rhyngwladol garddwyr. Darllenwch mwy...
Rhannwch eich profiadau tyfu planhigion. Ysgrifennwch erthygl am arddio, phlanhigion, tyfu planhigion ac ati a'i gyhoeddi yn eich iaith chi yn ein dyddiadur Botanix! Cysylltwch a ni am fwy o fanylion.