Botanix – Dyddiadur am phlanhigion a garddio

Argraffiad Botanix Cymraeg

Archif holl erthyglau

Yma fe welwch yr holl erthyglau sydd ar gael yn y Botanix ysgrifenedig mewn iaith Cymraeg.

Category: I gyd Cyfarwyddiadau ar tyfu planhigion Palmwydd Planhigion dyfrol dŵr Planhigion egsotig

Author:

Categori: Planhigion egsotig

Planhigion egsotig

Ffrwythfara Artocarpus odoratissimus, Marang

Mae yna tua 60 o rywogaethau y ffrwythfara o’r teulu coed bytholwyrdd Moraceae (teulu ffig neu teulu forwydden) Maent yn tyfu yn De dwyrain Asia ac ynysoedd y Mor Tawel. Mae’r ffrwythfara yn perthyn yn agos i Ficus (coed ffig). Y math o ffrwythfara sydd yn tyfu mwyaf yw Artocarpus altilis. Mae llawer o rywogaethau eraill fel Artocarpus communis Artocarpus integer (Cempedak), Artocarpus heterophyllus (ffrwythJac, Nangka) ac Artocarpus odoratissimus (Marang) yn ran o deulu y ffrwythfara hefyd.

Dydd Gwener 2.7.2010 21:55 | Argraffu | Planhigion egsotig

Tyfu mango o hadau

Dylech hau hadau cynaeafu yn ffres i gael y canlyniadau gorau egino. Rhowch y hadau mewn dŵr gyda thymheredd o ryw 20–25 °C am tua 2–6 awr.

Dydd Mercher 30.6.2010 21:53 | Argraffu | Planhigion egsotig, Cyfarwyddiadau ar tyfu planhigion

Kalimantan Mango, Kasturi (Mangifera casturi)

Kalimantan Mango (Mangifera casturi) neu a elwir yn lleol yn Kasturi yw coeden ffrwythau trofannol am 10–30 m o uchder sydd yn endemig i ardal fechan iawn o amgylch Banjarmasin yn Ne Borneo (Indonesia). Erbyn heddiw mae'n diflannu yn y gwyllt oherwydd logio anghyfreithlon. Ond, mae'n dal i dyfu yn aml yn yr ardal hon oherwydd ei ffrwythau blasus.

Dydd Mawrth 22.6.2010 21:49 | Argraffu | Planhigion egsotig

Mangos o Indonesia

Ar y Ynys Borneo yn Indonesia mae 34 rhywogaeth Mango (Mangifera) sy'n digwydd yn naturiol ar yr ynys. Mae llawer o'r rhywogaethau hyn yn ddifrifol mewn perygl o ddiflannu o ganlyniad i ddatgoedwigo y fforestydd glaw. Mae rhai o'r rhywogaethau Mango, e.g. Kalimantan Mango (Mangifera casturi) eisoes yn diflannu yn y gwyllt.

Mae rhai coed safbwynt arall Mango o Borneo er enghraifft, y Mangifera griffithi (a elwir o dan yr enwau canlynol lleol: asem raba, ac romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) and Mangifera torquenda (asem putaran).

Dydd Mercher 9.6.2010 22:45 | Argraffu | Planhigion egsotig

Lotus Indiaidd (Nelumbo nucifera)

llun

Blodyn Lotus Indiaidd

Mae'r Lotus Indiaidd (Nelumbo nucifera) yn blanhigyn dyfrol brydferth gyda phys dail gwyrdd sy'n arnofio ar ben y wyneb y dŵr. Mae'r blodau pinc yn cael eu gweld fel arfer yn deillio o drwch yn codi sawl centimetr uwchben y dŵr.

Mae'r blodyn Lotus Indiaidd ei gynnal sanctaidd ac yn cael ei ddefnyddio gan y Bwdhyddion yn ystod seremonïau crefyddol. Mae'r planhigyn cyfan yn addas ar gyfer ei fwyta gan bobl; er yn bennaf yr hadau a gwreiddiau (rhisomau) yn cael eu defnyddio fel arfer mewn bwydydd traddodiadol ar draws De ddwyrain Asia. Mae'r Lotus Indiaidd yn blanhigyn paludal y gellir eu tyfu yn yr un ffordd fel tyfu y lili ddwr persawrus. Nid yw'n anodd i dyfu planhigyn hwn yn ein amodau; rhaid i un yn unig wybod sut!

Dydd Mawrth 8.6.2010 22:12 | Argraffu | Planhigion egsotig

Continue: 1-5 6-6 Ewch i dop yr archif

Amdan KPR

KPR - Clwb Garddwyr Slofacia
Mae KPR - Clwb Garddwyr yn sefydliad rhyngwladol garddwyr. Darllenwch mwy...
Rhannwch eich profiadau tyfu planhigion. Ysgrifennwch erthygl am arddio, phlanhigion, tyfu planhigion ac ati a'i gyhoeddi yn eich iaith chi yn ein dyddiadur Botanix! Cysylltwch a ni am fwy o fanylion.