Botanix – Dyddiadur am phlanhigion a garddio

Argraffiad Botanix Cymraeg

Y Coeden Beech Indian Pongamia pinnata

llun

Pongamia pinnata

Mae Coeden Beech India Pongamia pinnata (enwau brodorol eraill: Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) yn goeden gollddail, tua 15–25 metr o uchder, yn perthyn i deulu Fabaceae. Mae ganddo ben mawr gyda llawer o flodau bach mewn gwyn, pinc neu fioled. Mae ei tharddiad yn India, ond mae'n tyfu yn eang yn Ne-ddwyrain Asia.

Mae Pongamia pinnata yn coed trofannol gwydn, syth yn gwrthsefyll yn erbyn gwres a golau'r haul. Diolch i'r system wreiddiau mawr, mae hefyd yn goddef yn erbyn sychder. Yn naturiol, bydd yn tyfu ar briddoedd tywodlyd neu creigiog, gan gynnwys calchfaen, ond, gall fod yn tyfu yn llwyddiannus mewn bron pob math o bridd yn ogystal â phriddoedd hallt.

Mae'n cael ei dyfu yn aml mewn ardaloedd sych ac yn cael ei ddefnyddio yn aml ar gyfer dibenion tirlunio yn briodol fel torrwr gwynt neu ar gyfer cysgod. Mae'r rhisgl yn cael ei ddefnyddio i wneud cortyn neu raffau, ac y gwm du wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol i drin clwyfau a achosir gan bysgod wenwynig.

Mae’r gwreiddiau nodiwlau yn hyrwyddo obsesiwn broses symbiotig nitrogen gan y nitrogen nwyol (N2) o'r awyr sydd yn cael ei drawsnewid i mewn i NH4 + (math o nitrogen sydd ar gael i'r planhigion). Felly, gellir ei ddefnyddio ar gyfer ffrwythloni o bridd sydd yn wael mewn maetholion. Er bod y safle cyfan yn wenwynig, y sudd oddi ar y safle, yn ogystal â‚r olew, yn antiseptig. Mae‘r olew hadau yn cael ei ddefnyddio fel olew lamp, mewn sebon wneud, fel iraid, ac y cynhyrchu bio-diesel.

Erthygl Nesaf: Lotus Indiaidd (Nelumbo nucifera) »»»

Dydd Llun 7.6.2010 22:08 | Argraffu | Planhigion egsotig

Amdan KPR

KPR - Clwb Garddwyr Slofacia
Mae KPR - Clwb Garddwyr yn sefydliad rhyngwladol garddwyr. Darllenwch mwy...
Rhannwch eich profiadau tyfu planhigion. Ysgrifennwch erthygl am arddio, phlanhigion, tyfu planhigion ac ati a'i gyhoeddi yn eich iaith chi yn ein dyddiadur Botanix! Cysylltwch a ni am fwy o fanylion.