Botanix – Dyddiadur am phlanhigion a garddio

Argraffiad Botanix Cymraeg

Palmwydd goddefgar o rew Rhapidophyllum hystrix (Y Palmwydd Nodwydd)

llun

Rhapidophyllum hystrix

Mae Rhapidophyllum hystrix yn un o'r rhywogaethau palmwydd sydd mwyaf goddefgar i rew. Dim ond un rhywogaeth sydd yn genws Rhapidophyllum. Mae cynefin naturiol y palmwydd yn yr ardaloedd gwlyb y rhan de-ddwyreiniol yr Unol Daleithiau. Ond, diolch i ei goddefgarwch rhew sydd mor isel â – 20 °C mae'n planhigyn gardd yn boblogaidd iawn o gwmpas y byd, yn enwedig yn Ewrop.

Mae’n rywogaeth palmwydd galed, sydd ond yn tyfu 1–3 medr o daldrau gyda lawer choesau deniadol ar y gefnffordd. Mae’r Rhapidophyllum Hystrix yn palmwydd crynddail bach, sydd yn cynhyrchu sugnwr yn rhydd, mae’r rhain yn deillio llawer ac ynn creu byth-ehangu clwstwr crwn o led amhenodol. Dros amser, bydd y coesau llawn yn dynn yn ffurfio cot anhydraidd. Nid yw’r palmwydd nodwydd yn ffurfio gefnffordd ond yn lle hynny mae hefo coron araf yn ymestyn a all dyfu i tua 1.2m o hyd ac am 17.8cm mewn diamedr. Mae’r coesau yn cynnwys hen ddail, ffibr, a choesau hir gosgeiddig. Maent fel arfer yn sefyll I fyny, ond mewn clystyrau hyn; efallai y byddant heb lawer o fraster neu ymledol yn tyfu ar hyd y ddaear fel y maent yn cystadlu am olau a lle gwag. Wrth i bob coesyn aeddfedu, mae pigau main mwy yn tyfu o rhwng yr atodiadau dail a ddylai fod yn hau hadau mewn pridd gwlyb a chadw ar y tymheredd tua 20 °C. Yn ystod y 3 blynedd cyntaf, argymhellir i gadw palmwydd ifanc i ffwrdd o unrhyw rew. Mae’r palmwydd nodwydd yn well wedi ei rhoi yn llaith yn yr haul neu gysgod, ond yn gyffredinol yn gofyn am haul mwy fel cynnydd o ryddid. Maent yn edrych orau pan leolir mewn cysgod rhannol. Pan meant yn tyfu yn yr haul mae’r goron yn tueddu i fod yn eithaf cryno ac mae’r dail yn colli eu lliw gwyrdd tywyll. Gall y planhygion sydd yn hyn na 3 blynedd cael eu cadw y tu allan yn yr ardd yn ystod y flwyddyn gyfan os ydych yn byw mewn ardal lle nad yw’r tymheredd yn disgyn yn is na minws 10 °C. Mewn ardaloedd oer, bydd angen i chi ddarparu digon o amddiffyn y gaeaf pan fydd y tymheredd yn disgyn is na finws 10 °C. Fel palmwydd sydd yn goddefgar I rew rydych ei gwneud yn ofynnol i ddraenio’r pridd yn dda a dylid eu lleoli i’r dde. Nid rhew yw gelyn mwyaf y palmwydd yn ystod y gaeaf, ond pridd sydd yn rhy wlyb. Bydd cyfuniad o dymheredd isel a gormod o ddŵr yn dinistrio’r gwreiddiau. Mae’r palmwydd yn gallu goroesi rew hyd i –20 –15 °C. Mae’r tymheredd isaf a gofnodwyd, sydd wedi goroesi, roedd –28 °C.

Palmwydd goddefgar o rew ar werth

««« Erthygl blaenorol: Kalimantan Mango, Kasturi (Mangifera casturi) Erthygl Nesaf: Tyfu mango o hadau »»»

Dydd Mercher 23.6.2010 21:51 | Argraffu | Palmwydd

Amdan KPR

KPR - Clwb Garddwyr Slofacia
Mae KPR - Clwb Garddwyr yn sefydliad rhyngwladol garddwyr. Darllenwch mwy...
Rhannwch eich profiadau tyfu planhigion. Ysgrifennwch erthygl am arddio, phlanhigion, tyfu planhigion ac ati a'i gyhoeddi yn eich iaith chi yn ein dyddiadur Botanix! Cysylltwch a ni am fwy o fanylion.