Botanix – Dyddiadur am phlanhigion a garddio

Argraffiad Botanix Cymraeg

Tyfu mango o hadau

Dylech hau hadau cynaeafu yn ffres i gael y canlyniadau gorau egino. Rhowch y hadau mewn dŵr gyda thymheredd o ryw 20–25 °C am tua 2–6 awr.

Ar ôl socian, hau yr hadau yn y pridd (golau, pridd tywodlyd) ac yna cadw tymheredd y pot ar dymheredd o leiaf 20–25 °C. Ddylai hadau dechrau tyfu o fewn 1–3 wythnos. Dylai eginblanhigion ifanc cael eu cadw mewn sefyllfa heulog cymedrol.

Os ydych yn byw mewn ardal drofannol, gallwch chi blannu planhigion Mango yn eich gardd. Os ydych yn byw yn yr ardaloedd lle fydd yn oer neu rew yn digwydd, mae angen i gadw planhigion dan do neu yn Mango mewn tai gwydr.

««« Erthygl blaenorol: Palmwydd goddefgar o rew Rhapidophyllum hystrix (Y Palmwydd Nodwydd) Erthygl Nesaf: Ffrwythfara Artocarpus odoratissimus, Marang »»»

Dydd Mercher 30.6.2010 21:53 | Argraffu | Planhigion egsotig, Cyfarwyddiadau ar tyfu planhigion

Amdan KPR

KPR - Clwb Garddwyr Slofacia
Mae KPR - Clwb Garddwyr yn sefydliad rhyngwladol garddwyr. Darllenwch mwy...
Rhannwch eich profiadau tyfu planhigion. Ysgrifennwch erthygl am arddio, phlanhigion, tyfu planhigion ac ati a'i gyhoeddi yn eich iaith chi yn ein dyddiadur Botanix! Cysylltwch a ni am fwy o fanylion.