Ffrwythfara Artocarpus odoratissimus, Marang

Mae yna tua 60 o rywogaethau y ffrwythfara o’r teulu coed bytholwyrdd Moraceae (teulu ffig neu teulu forwydden) Maent yn tyfu yn De dwyrain Asia ac ynysoedd y Mor Tawel. Mae’r ffrwythfara yn perthyn yn agos i Ficus (coed ffig). Y math o ffrwythfara sydd yn tyfu mwyaf yw Artocarpus altilis. Mae llawer o rywogaethau eraill fel Artocarpus communis Artocarpus integer (Cempedak), Artocarpus heterophyllus (ffrwythJac, Nangka) ac Artocarpus odoratissimus (Marang) yn ran o deulu y ffrwythfara hefyd.

Yn yr erthygl hon byddwn yn eich cyflwyno i Marang (Artocarpus odoratissimus). Mae'r Ffrwythfara yn dod o'r ynys Borneo yn Indonesia. Ond, mae'n tyfu yn eang ar gyfer marchnadoedd lleol yn y gwledydd cyfagos Malaysia, Thailand, ac yn y Philippines. Mae'n hysbys mewn ieithoedd lleol fel Atau, Keiran, Loloi, Madang, Marang, Pi-ien, Pingan, Tarap, Terap, a Khanun Sampalor. Mae'r rhywogaeth hon yn anhysbys y tu allan i'r gwledydd crybwyll. Yn y gwyllt, bydd yn digwydd yn y pridd tywodlyd mewn coedwigoedd ar uchder o tua 1000 m uwchlaw lefel y môr. Mae'r goeden Artocarpus odoratissimus yn tyfu tua 25 metr o uchder, ac mae ei ddail tua 16–50 cm o hyd ac 11 i 28 cm o led.

Gan ei fod yn monoecious, mae un planhigyn yn ddigon ar gyfer cynhyrchu ffrwythau. Mae ffrwythau o'r coed hyn yn wyrdd, o siâp ofoid, 16cm o hyd ac yn 13cm, yn pwyso tua 1kg yr un ac yn cael ei fwyta amrwd neu wedi'i goginio. Dylai hadau, gael eu coginio cyn ei fwyta.

Mae'r Ffrwythfara yn fath bwyd hanfodol ar gyfer pobl o De Ddwyrain Asia. Mae y tu mewn i'r ffrwythau yn eira gwyn, tra bod y ffrwyth ei hun yn felys iawn, aromatig, ac yn drewi fel Durian (Durio y ffrwythau mwyaf drewllyd ar y ddaear).

Y dull gorau ar gyfer lledaenu'r Marang Artocarpus odoratissimus yw trwy hadau. Mae Hadau egino ffres yn dda ac mae ysgywell yn ymddangos o fewn wythnos. Ond mae yna y posibilrwydd o hadau yn gwaethygu ar ôl ei storio, am tua thair wythnos. Felly, dylai fod yn hau hadau yn pridd dywodlyd, wedi ei ddraenio'n dda cyn gynted ag y maent yn cael eu cynaeafu. Mae Lledaenu yn llystyfol yn llai llwyddiannus ac mae anifeiliaid anwes a chlefydau anaml yn ymosod y coed hyn.

Nid yw Ffrwythfara yn oddefgar i rhew. Ni ddylai y tymheredd isaf syrthio o dan 7 °C. Mewn ardaloedd trofannol gall Ffrwythfara gael eu tyfu yn yr ardd, ond dylid eu cadw yn fewnol neu mewn tŷ gwydr mewn ardaloedd lle mae rhew yn ymddangos.


llun

Ffrwythau Marang Artocarpus odoratissimus, Borneo, Indonesia

llun

Ffrwythau Marang Artocarpus odoratissimus, Borneo, Indonesia

llun

Ffrwythau Marang Artocarpus odoratissimus, Borneo, Indonesia

llun

Manylion o ffrwythau Marang Artocarpus odoratissimus, Borneo, Indonesia

llun

Manylion o ffrwythau Marang Artocarpus odoratissimus, Borneo, Indonesia

llun

Manylion o ffrwythau Marang Artocarpus odoratissimus, Borneo, Indonesia

Printed from neznama adresa