Hvordan man anlægger en ny græsplæne

I Danmark er det bedste tidspunkt for anlæg af en ny græsplæne eller at reparere pletter i en eksisterende, i sommerhalvåret. Hvis man sår om foråret, og dette bliver tørt, hvad ofte er tilfældet, er det nødvendigt at vande det spirende græs.

Anlæg af en ny græsplæne

Jorden bør først harves til en dybde af 10–15 cm og derefter rives og tromles.

Der er nu to muligheder:

a) Såning af græsfrø

Opmål hvor stort et areal der skal tilsås. Regn med 25 gram græsfrø for hver 1 m2, og derudover 25 gram for hver 10 m2. Frøene skal helst være friske, da 2 år gamle græsfrø har halveret spiringsevnen. Prisen på græsfrø varierer meget, ofte har supermarkeder gode tilbud. Vi går naturligvis ud fra at frøene har været opbevaret forsvarligt og ikke fugtigt. Græsfrø kan fås i mange forskellige blandinger af arter, alt efter formålet, især slidstyrke og lyskrav, og læs på deklarationen hvad græsblandingen egner sig til. Det er værd at notere sig at gamle græsplæner i Danmark normalt kun består af én art, nemlig enårig rapgræs, der på grund af sin frodighed har udkonkurreret alle de andre arter.

Købte frø skal opbevares køligt og tørt, og helst ikke længere end et år. De nysåede frø skal tildækkes med jord, dels for at holde dem fugtige, dels for at hindre at de ikke bliver spist af fugle. Det gøres nemmest ved at rive frøene ned med en rive, men man kan også tildække frøene let med kompost fra genbrugspladsen. Det vil skabe særlig gode vækstbetingelser for frøplanterne, da kompost er meget næringsrigt. Efter såningen bør jorden tromles så den bliver helt plan, og eventuelt vandes hvis det ikke regner, men frøene kan sagtens vente med vand til det regner. Hvis frøene er fugtige vil de spire i løbet af et par uger. Det nye græs må ikke slås for tidligt, idet man risikerer at beskadige de spæde planter. Vent med at slå til græsset er mindst 10 cm højt. Hvis der er bare pletter kan der eftersås nu. En tæt og tyk græsplæne kræver slåning omkring 2 gange om ugen indtil oktober, medmindre det afslåede græs opsamles. Er det tilfældet skulle en ugentlig slåning være tilstrækkeligt.

b) Køb en færdig græsplæne i ruller

Denne metode er hurtigere, men meget dyrere, især hvis man skal have håndværkere til at lægge rullerne ud for sig. Med hensyn til prisen på denne type græsplæne kan det betale sig at undersøge markedet.

2. Hvorledes man vedligeholder en gammel græsplæne

Riv plænen igennem for at fjerne gamle blade og dødt græs. Efterså med græsfrø hvis der er bare pletter. Eventuelle ujævnheder jævnes og måske kan en tromling også være nyttig.

En pæn græsplæne forudsætter at jorden har mange porer, dvs. er luftig og porøs, så rødderne kan få atmosfærisk ilt til deres respiration. Hvis jorden trænger til udluftning kan man selv lave et simpelt redskab til dette formål. Tag et bræt på 2–3 cm tykkelse, og bank ca. 10 cm lange søm igennem det med 2–3 cm afstand. Sæt et skaft på der passer til din længde, dvs. skaftet skal være nogenlunde lige så langt som du selv er. Plænen skal være nyslået nar du starter udluftningen. Læg brættet med sømspidserne nedad på plænen og træd sømmene ned i jorden. Gentag dette til hele plænen er blevet behandlet. Til formålet kan også bruges en (helst gammel) rive. Hvis man vil vande er det et godt tidspunkt efter en sådan behandling, idet vandet vil have let ved at nå rødderne.

En meget hyppig årsag til at en græsplæne vantrives er at jorden er for tung (leret) måske fordi den oprindelige muld er blevet fjernet i forbindelse med byggeri. Her hjælper kun at den eksisterende jord opblandes med grus, eller at der pålægges et nyt muldlag. Årsagen kan også være at jorden er for let (sandet) så den hurtigt tørrer ud i tørre perioder. Her hjælper kun at den eksisterende jord opblandes med ler (eller at der pålægges et nyt muldlag).

Printed from neznama adresa