Hvorledes man slår en græsplæne på den rigtige måde

For at få et tæt græstæppe er det nødvendigt at slå græsset på den rigtige måde. Ingen plæne ser god ud med bare pletter!

For at få et godt resultat skal følgende regel overholdes – græsset bør forkortes med 1/3. Det betyder at 6 cm højt græs efter slåningen skal være 4 cm højt. Den bedste højde for nyslået græs er 2–3 cm. Hvis plænen klippes for tæt er der større risiko for tørkeskader i tørre perioder. Hvis det ikke regner i de nærmeste dage efter slåningen kan man vande, hvis man har adgang til billigt vand (eller er velhavende), 10–15 l pr. m2.

Plæneklippere kan inddeles i tre grupper: med sideudkast uden findeling af græsset, bio-klippere med findeling af græsset og klippere med opsamling. Nogle klippere kan omstilles mellem de forskellige typer. Klippere uden opsamling gøder plænen med det afklippede græs, og bio-klippernes findeling af det afklippede græs medføres at det hurtigere fortæres af regnormene. Hvis det afklippede græs opsamles kan det bruges til at gøde andre vækster med, f. eks. under buske eller i staudebedet, og samtidig er det med til at holde ukrudtet nede. Opsamling medfører også at der ikke skal slås græs så tit, f.eks. kun 1 gang om ugen i stedet for 2 i vækstsæsonen – det sparer tid og eventuel benzin. Hvis man har swimmingpool er opsamling absolut at foretrække, og det forhindrer også at børn og husdyr slæber afklippet græs med ind i huset.

Havetraktorer kan kun bruges på arealer med hældning op til 15°, ved større hældning skal der benyttes en håndklipper.

Printed from neznama adresa