Botanix - ebitabu igoro y'ebimeri n'oboremi

Botanix ase Ekegusii

Ekiage ki’amariko onsi

Aiga nonyore omariko onsi ime ya Botanix arikire ase Ekegusii.

Category: All Amachiko igoro y’ogosimeka ebimeri Chipamu Ebimeri bia isiko Ebimeri bi’amache na nyancha

Author:

Category: Ebimeri bia isiko

Ebimeri bia isiko

Omogati bw’amatunda Artocarpus odoratissimus, Marang

Egesaku Omogati bw’amatunda ebwate ang’e chimbego 60 chi’emete machani ye chitropiki korwa ase omochia o Moraceae (omochie o mulberry gose chifigi). Nigo chigotoka ase Asia n’ebisinga bi’enyancha ya pacific. Omogati bw’amatunda nigo ore ang’e kobwakana chifigi. Omogati bwe ritunda osimekire mono nigo ore Artocarpus altilis. Artocarpus integer (Cempedak), Artocarpus heterophyllus (Jackfruit, Nangka) amo amo na Artocarpus odoratissimus (Marang) chionsi echire ase omochie bw’omogati bwa amatunda.

Tuesday 1.3.2011 19:39 | Rusi ase amasakara | Ebimeri bia isiko

Welwitschia mirabilis - ogosimeka kw’e obotobu bomenyete

ebicha

Welwitscha (Welwitscha mirabilis) nigo kere ekemeri kiamete amatuko amatang’ani amwanyabanto, egekwama ase asinine ase ekengeka ki’enyancha ime ya Namibia na Angola ya maate. Welwitschia maene nigo ore omote korende tori kororekana boigo ekero okororekana ritang’ani. Ekemeri ekegima nigo kebwate ritina erimo rinene ribwate amato abere amanene akwama-aya akororekana buna ebisicha ebinene bieringete bikaba ebigare. Welwitschia ndire ekororekana buna egetunwa ki’eubi.

Sunday 27.2.2011 20:10 | Rusi ase amasakara | Ebimeri bia isiko

Ekemeri giepaini ya Khasi (Pinus kesiya)

Ekemeri giepaini ya Khasi (Pinus kesiya) korwa Asia nigo gekwama bwago mono, naende nkeri gotoka raisi isiko ya sobo. Emete nigo egoika chimita 30–35 ase obotambe n’amatina agoika emita eyemo ase obonetu. Kera egesabo ekebwate amagwa amato akobeta atato, kera erimo rire chisentimita 15 goika 20 ase abotambe. Amatunda korwa aekemeri eke nigo are chisentimita 5 goika 9 ne chintetereechire chisentimita 1,5 goika 2,5 ase abotambe.

Thursday 24.2.2011 20:06 | Rusi ase amasakara | Ebimeri bia isiko

Riembe ria Kalimantan, Kasturi (Mangifera casturi)

Riembe ria Kalimantan (Mangifera casturi) rimanyire buna Kasturi srire rotunda rie chitripiki ang’e chimita 10–30 ase obotambe erigotoka ase asinine ase akorokwa Banjarmasin ase Borneo ya maate (Indonesia). Amatuko aya riasire gosira ekiagera rikonachwa mono. Korende, nabo rikonya gosimekwa aiga asengencho y’amatunda aye agwansa.

Friday 28.5.2010 09:58 | Rusi ase amasakara | Ebimeri bia isiko

Amaembe a Indonesia

Ase egesinga gia Borneo ime ya Indonesia chimbego 34 (Mangifera) nkotoka chire ase chinsana chire egesinka eke. Chimbego echi nachirochio echirigereretie ogosira ekiagera emete yanachirwe mono. Emeembe gete buna Kalimantan Mango (Mangifera casturi) yasirire korwa ense.

Emeembe ende korwa Borneo nigo are Mangifera griffithi amanyire ase amarieta aya: asem raba, and romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) and Mangifera torquenda (asem putaran).

Tuesday 11.5.2010 09:50 | Rusi ase amasakara | Ebimeri bia isiko

About KPR

KPR - Omosangererekano bw’abagiticha o KPR ase ense ya Slovakia
KPR - omosangereria bw’abanyageticha nigo ore amobwatani bwe chise Soma amange
Teba ayakwarorire igoro y’ogosimeka ebimeri. Rika igoro yoboremi, ebimeri, gosimeka n’ebinde na orike ase omonwa oo ase agatabu gaito ga Botanical. Torigie ase amang’ana amange.