Botanix – Isa ka journal nahanungod sa katamnan

Hiligaynon (Ilonggo)

Kalimantan nga Mangga, Kasturi (Mangifera casturi)

Kalimantan nga Mangga (Mangifera casturi) ukon mas bantog lokal nga Kasturi, isa ka tropikal nga prutas nga may 10–30 ang kataason kon sa diin makit-an lang sa dyutay nga lugar sa palibot sang Banjarmasin sa Bagatnang Borneo (Indonesya). Subong indi na ni makit-an sa katalunan tungod sa iligal nga pagpangutod sang kahoy nga ni. Apang, ginapatubo man sya gihapon sa ini nga lugar tungod sa manamit sini nga prutas.

Miyerkules 12.5.2010 12:29 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan

Ang Khasi nga Pino (Pinus kesiya)

Ang Khasi nga Pino (Pinus kesiya) isa ka madali magtubo nga sari gikan sa Asya, nga kalabanan indi makit-an sa mga pagpatubo sa guha sang ginapuyu-an. Ang mga puno nga 30–35 ka metros ang kataason kag ang mga lawas nga nagalab-ot sang hasta sa 1 m sa diametro. Ang kada sanga may tatlo ka tunok – kada isa sa ila mga 15 hasta 20 cm ang kalabugon. Ang prutas sang ini nga mga puno (cones) makit-an sa 5 hasta 9 ka cm kalabugon kag ang mga liso nga mga 1.5 asta 2.5 cm ang kalabugon.

Byernes 5.3.2010 22:40 | imprentahon | Mga Konipero

Sarang tugnaw nga palma Rhapidophyllum hystrix (The Needle Palm)

litrato

Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix isa sa pinakamabaskug nga nagasarang sa tugnaw nga sari sang palma. May nagaisahanon gid lang nga sari sa genus sang Rhapidophyllum. Ang natural nga ginapuyu-an sang sini nga palma yara sa Bagatnang Sidlangan nga bahin sang Estados Unidos sang Amerika. Galing, salamat sa iya nga pagsyarang sa tugnaw nga naganaba sa – 20 °C kung sa diin ini perte ka sikat nga tanum sa mga hardin sa bilug nga kalibutan, amo man ang Uropa.

Huwebes 4.3.2010 22:39 | imprentahon | Mga Palma

Pagpadaku sang Mangga gikan sa kalisuhan

Kinahanglan mo itanum ang preska nga ginaani nga kalisuhan agud makuha ang pinakamanami nga resulta sa pagpatubo. Ibabad ang kalisuhan sa tubi nga may kabugnawon nga 20–25 °C sa sulod sang 2–6 ka oras.

Martes 2.3.2010 22:05 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan, Pag-isaisa tudlo sa nagadaku nga tanum

Kamanggahan sang Indonesya

Sa isla sang Borneo sa Indonesya may 34 ka sari sang Mangga (Mangifera) natural gakabuhi sa isla. Madamu sa mga sari sini nga delikado nga magakawala tungod sa pagpang-utod sang kakahuyan. Kalabanan sa mga sari sang Mangga, e.g. Kalimantan Mango (Mangifera casturi) nga wala na mismo sa katalunan.

Ang iban nga mga ginapanan-aw nga mga kahoy sang Mangga gikan sa Borneo amo ang Mangifera griffithi (tanyag sa mga lokal nga pangalan nga: asem raba, kag romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) kag Mangifera torquenda (asem putaran).

Martes 2.3.2010 22:04 | imprentahon | Eksotiko nga katamnan

Continue: 1-5 6-9

Nahanungod sa KPR

KPR - Hugpong Hardinero sang Slobakya
KPR - Ang Hugpong Hardinero isa ka internasyunal nga organisasyon sang mga hardinero. Magbasa sang madamu pa...
Ipahibalo sa iba ang mga naagyan nahanungod sa pagpadaku sang katamnan. Magsulat sang artikulo nahanungod sa pagpananum, katamnan, pagpadaku sang mga tanum kgbp. Kag ipublish sa inyo kaugalingon nga linggwahe nga edisyon sang amun journal nga Botanix!