Upute za sijanje sjemena mesoždernih biljki

slika

Pinguicula balcanica

Sjeme mesoždernih biljki svoju sposobnost klijanja održava vrlo kratko. Klijavost je kod mnogih vrsta već poslije godinu dana loša. Zato je potrebno sjeme sijati dok je svježe, odmah poslije nabave.

Za sijanje pripremite 2 posude. Jednu veličine 10×15×10 cm (dužina x širina x visina), a drugu na svakoj strani veću bar za 10 cm. Veća posuda ne smije imati rupe za oticanje vode i trebala bi se moći pokriti tablom stakla ili providnim, plastičnim poklopcem. Manja mora na donjoj strani imati bar 3–5 rupa promjera 1 cm za oticaj, odnosno za uzimanje vode. Veću posudu do pola napunite vodom – u principu ćete dobiti mali akvarij. U manju posudu stavite tresetni supstrat, ali možete upotrijebiti i čisti pijesak. Na površinu prethodno zalivenog supstrata ravnomjerno posipajte sjeme. Na kraju cijelu posudu sa zasijanim sjemenom stavite u veću posudu tako, da voda doseže barem do polovice manje posude. Poslije vam ne preostaje ništa drugo nego čekati – tijekom 1 mjeseca će se na površini supstrata pojaviti male biljke, koje ćete kasnije, za oko 3–6 mjeseci – ovisno od veličine, svaku posebno presaditi u samostalne posude.

Priprema supstrata za sijanje prije samog sijanja

Prije sijanja je neophodno napraviti sterilizaciju sijnog supstrata. Ako upotrijebite pijesak možete ga jednostavno kuhati oko 10 minuta u provrijeloj vodi, a ako upotrijebite treset, zalijte ga provrijelom vodom i ostavite da se ohladi. Na ovaj ćete način dobiti sterilni supstrat bez plijesni i gljivica koji bi mogli uništiti vaš usjev, i bez sjemena korova koji bi vaš usjev mogao ugušiti.

Printed from neznama adresa