Botanix – Sawijining jurnal perkawis taneman kalihan nanem

Edisi Basa Jawi

Tusam Khasi (Pinus kesiya)

Tusam Khasi (Pinus kesiya) sapunika spesies saking Asia ingkang saged tuwuh cepet, ingkang awis dibudidayaake wonten njawi dhaerah aslinipun. Wit-witipun gadhah inggil antawis 30–35 meter kalihan ukuran diameter pangipun saged nglangkungi 1 m. Saben cawangipungadhah tiga eri – saben cawang panjangipun antawis 15 ngantos 20 cm. Woh saking taneman niki (jagung) gadhah panjang antawis 5 ngantos 9 cm kalihan panjang wijinipun antawis 1,5 ngantos 2,5 cm.

Sabtu 23.12.2023 22:56 | Cetak | Konifer

Welwitschia mirabilis – budidaya fosil ingkang gesang

gambar

Welwitschia (Welwitschia mirabilis) sapunika setunggalipun taneman ingkang sampun gesang saking jaman perba lajeng saniki tuwuh wonten ing dhaerah ingkang alit sapanjangipun dhaerah pantai Samudra Atlantik wonten ing Namibia kalihan Angola Selatan. Welwitschia leresipun sapunika setunggalipun wit, sanadyan sakilas mboten kados wit-witan. Sedayanipun taneman niki kagungan setunggal pang cekak sarta dituwuhi 2 ron – saengga kados pita melengkung kalihan ujung ingkang misah lan garing. Kadangkala Welwitschia katingal kados tumpukan sampah!

Sabtu 23.12.2023 21:48 | Cetak | Tetanduran Eksotis

Seroja India (Nelumbo nucifera)

gambar

Kembang Seroja India

Seroja India (Nelumbo nucifera) punika taneman toya ingkang sulistya ingkang gadhah ron werni ijem kados kacang polong saha ngambang wonten inggilipun toya. Kembangipun werninipun abrit enem ingkang biasanipun wonten ing pang alit ingkang muncul wonten ing pinten-pinten centimeter inggilipun toya. Kembang Seroja India dianggep sakral sarta diagem umat Budha rikala upacara agama. Sedaya taneman niki cocok kagem dikonsumsi kagem tiyang; utaminipun wiji kalihan oyotipun (rhizoma) ingkang biasanipun diagem wonten masakan tradisional wonten ing sedaya Asia Tenggara. Seroja India sapunika taneman paludal ingkang saged ditanem ngagem cara ingkang sami kados nanem teratai. Mboten sisah nanem taneman niki wonten ing lingkungan kita; ingkang paling wigatos sapunika kedah mangertos caranipun.

Sabtu 23.12.2023 21:46 | Cetak | Taneman toya, Tatacara datheng tuwuhipun taneman

Budidaya semanggi ron sekawan (Marsilea quadrifolia)

gambar Semanggi Ron Sekawan (Marsilea quadrifolia) sapunika tuwuhan pakis toya ingkang ron-ronipun ketingal kados ron semanggi. Pripun miturut Panjenengan nami pakis toya kalihan semanggi mboten sami sesambungan? Namung wangsulipun – kalih-kalihipun istilah punika nerangake cirinipun tetaneman-tetaneman ingkang dekoratif sanget namung ringkes mboten ditepangi wonten ing donyanipun nanem punika.

Sabtu 23.12.2023 21:41 | Cetak | Taneman toya

Nanem jamur tiram (Pleurotus ostreatus)

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) saniki langkung populer saking jamur ingkang sampun kathah ditepangi (Jamur champignon)! Dibandingake kalihan jamur biasa, jamur tiram langkung kathah mbathiake – mboten saged dibingungake kalihan jinis ingkang beracun kados “death cap” (Phalloides amanita)

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) kathah gadhah vitamin, asam amino kalihan mineral, ingkang ngayomi sarira dumatheng dampak zat-zat ingkang beracun. Piyambakipun sami ndukung ngandapake tingkat kolesterol wonten ludira saha miguna kagem diagem wonten diet amargi gadhah kalori ingkang kedhik sanget. Sami diyakini menawi jamur punika ngandung zat-zat ingkang gadhah efek ingkang saged ngayomi dumatheng kanker.

Sabtu 23.12.2023 21:38 | Cetak | Jamur

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-22

Perkawis KPR

Logo of KPR - Kelompok Tani Slowakia
KPR - Paguyuban Pambudidaya Taneman punika organisasi ingkang budidayaake taneman internasional. Waos selajengipun...
Dundumake pengalamanipun Panjenengan perkawis nanem taneman. Seratake artikel perkawis budidaya tanduran, tetanduran, nanem taneman kalihan sanesipun. Lajeng siarake wonten ing jurnal Botanix edisi basanipun Panjenengan. Hubungi dalem

Category: Sedanten Hama Jamur Konifer Palem Pelem Suket Taneman toya Tatacara datheng tuwuhipun taneman Tetanduran Tetanduran Eksotis