Botanix – Sawijining jurnal perkawis taneman kalihan nanem

Edisi Basa Jawi

Tusam Khasi (Pinus kesiya)

Tusam Khasi (Pinus kesiya) sapunika spesies saking Asia ingkang saged tuwuh cepet, ingkang awis dibudidayaake wonten njawi dhaerah aslinipun. Wit-witipun gadhah inggil antawis 30–35 meter kalihan ukuran diameter pangipun saged nglangkungi 1 m. Saben cawangipungadhah tiga eri – saben cawang panjangipun antawis 15 ngantos 20 cm. Woh saking taneman niki (jagung) gadhah panjang antawis 5 ngantos 9 cm kalihan panjang wijinipun antawis 1,5 ngantos 2,5 cm.

Sabtu 23.12.2023 22:56 | Cetak | Konifer

Welwitschia mirabilis – budidaya fosil ingkang gesang

gambar

Welwitschia (Welwitschia mirabilis) sapunika setunggalipun taneman ingkang sampun gesang saking jaman perba lajeng saniki tuwuh wonten ing dhaerah ingkang alit sapanjangipun dhaerah pantai Samudra Atlantik wonten ing Namibia kalihan Angola Selatan. Welwitschia leresipun sapunika setunggalipun wit, sanadyan sakilas mboten kados wit-witan. Sedayanipun taneman niki kagungan setunggal pang cekak sarta dituwuhi 2 ron – saengga kados pita melengkung kalihan ujung ingkang misah lan garing. Kadangkala Welwitschia katingal kados tumpukan sampah!

Sabtu 23.12.2023 21:48 | Cetak | Tetanduran Eksotis

Seroja India (Nelumbo nucifera)

gambar

Kembang Seroja India

Seroja India (Nelumbo nucifera) punika taneman toya ingkang sulistya ingkang gadhah ron werni ijem kados kacang polong saha ngambang wonten inggilipun toya. Kembangipun werninipun abrit enem ingkang biasanipun wonten ing pang alit ingkang muncul wonten ing pinten-pinten centimeter inggilipun toya. Kembang Seroja India dianggep sakral sarta diagem umat Budha rikala upacara agama. Sedaya taneman niki cocok kagem dikonsumsi kagem tiyang; utaminipun wiji kalihan oyotipun (rhizoma) ingkang biasanipun diagem wonten masakan tradisional wonten ing sedaya Asia Tenggara. Seroja India sapunika taneman paludal ingkang saged ditanem ngagem cara ingkang sami kados nanem teratai. Mboten sisah nanem taneman niki wonten ing lingkungan kita; ingkang paling wigatos sapunika kedah mangertos caranipun.

Sabtu 23.12.2023 21:46 | Cetak | Taneman toya, Tatacara datheng tuwuhipun taneman

Budidaya semanggi ron sekawan (Marsilea quadrifolia)

gambar Semanggi Ron Sekawan (Marsilea quadrifolia) sapunika tuwuhan pakis toya ingkang ron-ronipun ketingal kados ron semanggi. Pripun miturut Panjenengan nami pakis toya kalihan semanggi mboten sami sesambungan? Namung wangsulipun – kalih-kalihipun istilah punika nerangake cirinipun tetaneman-tetaneman ingkang dekoratif sanget namung ringkes mboten ditepangi wonten ing donyanipun nanem punika.

Sabtu 23.12.2023 21:41 | Cetak | Taneman toya

Nanem jamur tiram (Pleurotus ostreatus)

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) saniki langkung populer saking jamur ingkang sampun kathah ditepangi (Jamur champignon)! Dibandingake kalihan jamur biasa, jamur tiram langkung kathah mbathiake – mboten saged dibingungake kalihan jinis ingkang beracun kados “death cap” (Phalloides amanita)

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) kathah gadhah vitamin, asam amino kalihan mineral, ingkang ngayomi sarira dumatheng dampak zat-zat ingkang beracun. Piyambakipun sami ndukung ngandapake tingkat kolesterol wonten ludira saha miguna kagem diagem wonten diet amargi gadhah kalori ingkang kedhik sanget. Sami diyakini menawi jamur punika ngandung zat-zat ingkang gadhah efek ingkang saged ngayomi dumatheng kanker.

Sabtu 23.12.2023 21:38 | Cetak | Jamur

Nanem pelem saking wijinipun

Panjenengan kedah bucalake wijinipun ingkang nembe dipanen kagem ngasilake cambah ingkang paling sae. Dicem wiji wonten ing toya kalihan suhu antawis 20–25 °C ngantos kinten-kinten 2–6 jam.

Sabtu 23.12.2023 21:35 | Cetak | Pelem, Tatacara datheng tuwuhipun taneman

Pelem Kalimantan, Kasturi (Mangifera casturi)

Pelem Kalimantan (Mangifera casturi) utawi wonten lokal kasebut Kasturi punika witipun woh tropis ingkang inggilipun 10–30 m ingkang sifatipun endemik wonten dhaerah ingkang alit wonten ing antawis Banjarmasin ing Kalimantan bagian kidul (Indosnesia). Saniki taneman punika ingkang wonten ing wana amargi babat wana ingkang mboten resmi. Namung wonten dhaerah niki taksih asring dibudidayaake amargi raosipun ingkang eco.

Sabtu 23.12.2023 21:30 | Cetak | Pelem, Tetanduran

Pelem Indonesia

gambar

Pelem Arum (Mangifera odorata)

Wonten ing Pulau Kalimantan wonten Indonesia gadhah 34 species Pelem (Mangifera) ingkang tuwuh piyambak wonten ing pulau punika.Kathah saking species kaancem sanget punah amargi wana jawohnipun kathah ingkang ditegor. Pinten-pinten species Pelem, antawis Pelem Kalimantan(Mangifera casturi) sampun punah wonten alam bebas.

Tuladha wit pelem saking Kalimantan ingkang sanesipun sapunika Mangifera griffithi (nami-nami lokalipun sapunika: asem raba kalihan romian), Mangifera pajang (asem payang), Mangifera quadrifida (asem kipang) sarta Mangifera torquenda (asem putaran).

Sabtu 23.12.2023 21:26 | Cetak | Pelem, Tetanduran

Woh sukun Artocarpus odoratissimus, Tarap

Genus Sukun (Artocarpus) cacahipun wonten kirang langkung 60 spesies wit-witan ijem tropis saking keluargi Moraceae(keluargi ageng). Woh punika wonten ing Asia Tenggara kalihan kepulauan Samudra Pasifik. Woh sukun gadhah hubungan caket kalihan Ficus (wit ara alas). Woh sukun ingkang paling kathah dibudidayaake punika wonten Artocarpus altilis. Pinten-pinten spesies liyanipun kadosta Artocarpus communis, Artocarpus integer (Cempedak), Artocarpus heterophyllus (Nangka) dan Artocarpus odoratissimus (Tarap) inggih punika sami bagian saking keluargi sukun.

Sabtu 23.12.2023 21:20 | Cetak | Hama

Malapari Pongamia pinnata

gambar

Pongamia pinnata

Wit Kayu Malapari Pongamia pinnata (nami lokalipun : Indian Beech Tree, Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) sapunika wit ingkang gadhah ron ingkang gantosan, inggilipun antawis 15–25 meter, sarta kalebet wonten keluargi Fabaceae. Wit punika gadhah pucuk ingkang ageng kalihan gadhah kathah kembang alit-alit ingkang werninipun pethak, njambon, utawi wungu. Wit punika asalipun saking India, namung kathah ditanemi wonten Asia Tenggara.

Sabtu 23.12.2023 21:16 | Cetak | Tetanduran Eksotis

Wit Sata Nicotiana glauca – taneman tritis saha perspektif!

gambar

Wit Sata (Nicotiana glauca)

Kajengipun manungsa kalihan setunggalipun ingkang enggal, mboten umum sarta mboten kuna punika mboten kawates. Lajeng, tukang kebon sami gadhah ngimpi kagem mbudidayaake satunggalipun ingkang enggal wonten ing kebon-kebon piyambakipun – setunggalipun ingkang dhereng digadhahi tiyang sanes. Sebab punika peken taneman maringi tukang-tukang kebon setunggalipun ingkang enggal saben taun – kagem nglegoake kajengipun tukang kebon ingkang taksih ngucali setunggalipun ingkang asli kagem menuhi kabetahan piyambakipun. Kawontenan varietas enggal wonten ing pasar komersil lajeng dhamel taneman sata cepet terkenal wonten ing kalangan tukang kebon.

Sabtu 23.12.2023 21:15 | Cetak | Tetanduran Eksotis

Caranipun ngirangi kumbang kacang?

Rumaos Kula kumbang kacang niki mboten kedah ditepangake kalihan Panjenengan. Sapunika kumbang alit ingkang ukuranipun 3–4 mm, ingkang saged dipinanggih wonten ing winih-winih wonten pawon tuladhanipun.

Sabtu 23.12.2023 21:10 | Cetak | Hama

Palem tahan asrep Rhapidophyllum hystrix (Palem jarum)

gambar

Palem Jarum (Rhapidophyllum hystrix)

Rhapidophyllum hystrix sapunika spesies palem ingkang paling tahan kalihan dhaerah asrep. Namung wonten setunggal species wonten genus Rhapidophyllum. Habitat alamiahipun palem niki sapunika dhaerah basah bagian tenggara Amerika Serikat. Amargi ketahananipun saking dhaerah asrep ingkang antawis –20˚C palem niki dados taneman paling populer wonten ing sedaya donya, utaminipun wonten Eropa.

Sabtu 23.12.2023 21:07 | Cetak | Palem

Teh Cina – Nanem Teh Piyambak!

gambar

Winih Teh

Rikala tumuju pungakasanipun mangsa asrep, saben tukang kebon mikirake punapa ingkang badhe ditanem wonten ing mangsa salajengipun. Punapa Panjenengan ngraosake mboten tertantang malih kagem nanem tomat, lombok kalihan timun? Punapa Panjenengan kersa setunggalipun ingkang sanes? Setunggalipun ingkang langkung eksotis? Punapa pendapat Panjenengan perkawis ide kagem nanem teh piyambak taun saniki?!

Sabtu 23.12.2023 21:04 | Cetak | Tetanduran Eksotis

Cherimoya (Annona cherimola)

Sapunika jinisipun woh-wohan tropis ingkang paling diremeni sanget ingkang diimpor dhateng Eropa. Kula sampun saged tumbas saha nyicipi woh saking cherimoya. Sapunika mboten wonten ing toko-toko, namung kula matur nuwun sanget datheng remenan kula piyambak, ingkang badhe madosi panggenanipun!

Cherimoya sapunika nami ingkang paling asring diagem kagem woh Annona cherimola ingkang tuwuh wonten lembah-lembah Andes saking Kolombia datheng Peru wonten ing inggilipun 700–2400 m. Sapunika sami tahan kalihan suhu ingkang langkung andhap lajeng amargi punika saged dibudidayaake wonten dhaerah anget sanesipun – sanadyan Israel kalihan kidul Spanyol. Wonten spesies niki wonten antawis 120 jinis.

Sabtu 23.12.2023 21:02 | Cetak | Tetanduran Eksotis

Kiwano – Cucumis metuliferus

Woh Kiwano ingkang wujudipun bunder lonjong sarta panjangipun 10–15 cn ketingal kados woh jeruk. Woh punika kalebet keluargi timun. Woh niki gadhah sungu-sungu alit wonten ing kulit wohipun saha ngemutake tiyang kalihan sajinisipun piandel abad tengah-tengahan. Werni saking daging wohipun punika ijem sarta biasanipun gadhah kathah wiji pethak ingkang ukuranipun 5–10 mm. Menawi dhereng mateng, wohipun werninipun ijem.

Sabtu 23.12.2023 21:00 | Cetak | Tetanduran Eksotis

NOVODOR FC kagem mbrasta Kumbang Kentang Colorado

Kula kinten mboten kedah khusus nepangaake kumbang kentang Colorado (Leptinotarsa decemlineata) amargi sedaya tiyang sampun ngertos menawi kathahipun hama niki lajeng ngrisakake kentang sarta mboten mungkin ngendhani tanpa ngagem bahan kimia. Sawetawis punika, mboten wonten setunggal tiyang ingkang ngertos obat-obatan biologis ingkang saged kagem kumbang kentang Colorado.

Sabtu 23.12.2023 20:59 | Cetak | Hama

Nanem umbi kembang kalihan winih

Medhalake umbi kembang kalihan winih saking wungkusipun ingkang sampun Panjenengan tampi saking pos, lajeng simpen wonten ing ngandhap ayoman antawis 2–3 dinten. Mungkin kaping kalih sapunika langsung nanem sarta njagi supados tetep wonten ing panggenan ingkang eyup antawis pinten-pinten dinten saengga mboten kengeng sunaripun srengenge langsung.

Sabtu 23.12.2023 20:56 | Cetak | Tatacara datheng tuwuhipun taneman

Punapa ingkang kedah ditindakake kalihan suket ingkang sampun dipapras?

Menawi Panjenengan remen kalihan keset saking suket andhap ingkang endah, Panjenengan temtu lajeng asring mapras suket Panjenengan. Sawetawis punika, asring mapras suket maringi kathah suket ingkang dados perkawis kagem Panjenengan. Kathahipun tukang kebonipun kula mangertosi punika bucalake suket kalihan sampah sanesipun. Kula namung saged gelengake sirah mboten percados amargi tiyang ingkang grusa-grusu bucal rabuk ingkang paling mirah.

Sabtu 23.12.2023 20:49 | Cetak | Suket

Pripun caranipun mapras suket wonten pekarangan Panjenengan ngantos sae?

Panjenengan kedah mapras suket pekarangan Panjenengan ngantos sae supados angsal suket ingkang kandel kados karpet. Mboten wonten tetaneman pinus ingkang bakal ketingal sae kalihan suket ingkang pejah wonten ing caketipun.

Sabtu 23.12.2023 20:48 | Cetak | Suket

Nanem suket enggal

Wonten ing Eropa, wekdal ingkang paling sae kagem nanem suket enggal utawi suket tambahan wonten plataran suket ingkang wonten sapunika saking wulan Mei ngantos Juni. Menawi jawoh kedhik sanget wonten ing mangsa semi, menawi Juli wekdal ingkang paling sae kagem nanem.

Sabtu 23.12.2023 20:46 | Cetak | Suket

Palem Parajubaea torallyi (Palma Chico, Kelapa redi Bolivia)

Parajubaea torallyi sapunika palem ingkang kiyat saking Amerika Selatan. Namung, palem awis dibudidayaake kalihan tukang budidaya saking njawi habitat aslinipun, Bolivia, amargi winihipun ingkang ukuranipun ageng (ingkang artinipun biaya ngirimake barang ingkang ugi inggil.

Asalipun saking Bolivia, taneman punika tuwuh wonten ing lingkungan garing saha kathah bledugipun, wonten jegongan Andean wonten inggilipun 2700–3400 m inggilipun laut. Saengga, palem niki sapunika salah setunggalipun spesies palem wonten donya ingkang tuwuh wonten panggenan paling inggil. Suhu wonten inggilipun punika awis ngantos sainggilipun 20 oC saha hawa beku wonten dalu mboten awis kedadosan wonten inggilipun punika. Suhu asring dhawah ngantos –7oC ngantos antawis wulan-wulan mangsa asrep (Juli kalihan Agustus) sarta curahipun jawoh taunanipun namung 550 mm.

Sabtu 23.12.2023 16:00 | Cetak | Palem

Continue: 1-22

Perkawis KPR

Logo of KPR - Kelompok Tani Slowakia
KPR - Paguyuban Pambudidaya Taneman punika organisasi ingkang budidayaake taneman internasional. Waos selajengipun...
Dundumake pengalamanipun Panjenengan perkawis nanem taneman. Seratake artikel perkawis budidaya tanduran, tetanduran, nanem taneman kalihan sanesipun. Lajeng siarake wonten ing jurnal Botanix edisi basanipun Panjenengan. Hubungi dalem

Category: Sedanten Hama Jamur Konifer Palem Pelem Suket Taneman toya Tatacara datheng tuwuhipun taneman Tetanduran Tetanduran Eksotis