Ботаникс – өсүмдүктөр жана багбанчылык тууралуу журнал

Кыргыз версиясы

Үрөндөрдөн өсүмдүктөрдү өстүрүү эрежеси

бир жылдыктар

Бир жылдыктарды алдын ала өстүрүү үчүн жеңилирээк субстраттарды (топурак жана торфтун кошулушу 1:0–3) колдонуңуз. Суукка чыдабаган түрлөрдү тоңбогон бөлмөлөрдө алдын ала өстүрүп алыңыз (батир, оранжерея, клеенка менен жабылган парник) жана 15 майдан кийин отургузуңуз.

Горшокту топурак менен толтуруңуз, бирок үстүндө дагы 2 см калыш керек. үрөндөрдүн баштыгын ачыңыз жана теңме-тең топуракка идиштин ичинде чачыңыз. Чоң эмес үрөндөрдү (чоңдугу апийим үрөнүндөй) салбай эле коюңуз. Чоң үрөндөрдү ичке топурак кат менен жабыңыз (0,5–1 см).

Отургузгандан кийин идиштин үстүн айнек менен жабып коюңуз (көбүнчө бул майда топурак менен жабылбай калган үрөндөргө тийешет). Күнүгө айнекти 10–15 мүнөткө алып коюңуз. Эң биринчи тамырчалар пайда болгондо, жаш өсүмдүктөрдү ичке кат жер менен (1–2 мм) дагы жабып коюңуз жана айнек менен жаппай эле коюңуз. Жаш өсүмдүктөргө көп күндүн жарыгы керек.

Эгерде сиз үрөндөрдү жыш отургузуп койсоңуз, жаш өсүмдүктөрдүн 2 жалбырагы чыкканда, бир бирден горшокко отургуза аласыз.

Майда үрөндөрдү (зыгыр) топурак менен жаппай эле коюңуз, отургузгандан кийин жерди тырмоогуч менен тарап коюңуз. Күн карама жана жугөруну 2–3-тон 5–10 см чункурга салыңыз. Бир жылдык өсүмдүктөрдөн сиз тандай аласыз, же андан мурун өстүрүп аласыз, же дароо эле жерге отургуза аласыз. Мурун өстүрүлгөн өсүмдүктөр 2–3 ай эрте гүлдөшөт.

отургузуу жери: A – оранжерея, парник, батирдин айнегинде, температура 20–25 °C B – дароо жерге Цифралар айларды белгилейт, – (сызыкча) үрөндөр кайра отургузулбаганын билдирет (үрөндөр дароо эле бир гана жерге отургузулат).

Латин аты Словакиялык аты отургузуу жери отургузуу мезгили отургузуу
Ageratum mexicanum Agerát mexický A 1.-3. 5.
Agrostemma githago Kúkoľ poľný B 9.-10. / 4.
Amaranthus Láskavec B 4.
Antirrhinum majus Papuľka väčšia B 4.
Bidens ferulifolia Dvojzub metlinatý A 2.-3. 5.
Callistephus chinensis Astrovka čínska A / B 3. / 4. 4.-5.
Capsicum sp. Paprika A 3. 5.
Carthamus tinctorius Požlť farbiarska B 4.
Centaurea imperialis Nevädza cisárska B 4.
Crupina vulgaris Krupina obyčajná B 3.-4.
Convonvulus triocolor Pupenec trojfarebný B 4.
Cucurbis sp. Tekvica A / B 4. 5. / netreba
Cuphea lanceolata Kufea širokolistá A 3.-4. 5.
Dipsacus laciniatus Štetka laločnatá B 9.-11. / 2.-3.
Dorotheanthus bellidiformis Poludňovka sedmokrásková A 3.-4. 5.
Eragrostis abyssinica Milota habešská A 3.-4. 5.
Eschscholtzia californica Slncovka kalifornská A / B 3. / 4.
Felicia heterophylla   A / B 3. / 4. 5.
Gazania rigens Gazánia ohnivá A 3.-4. 5.
Chrysanthemum coronarium Chrysamtémovka vencovitá B 4.
Ipomea purpurea Povojník purpurový B 4.
Lavatera trimestris Slezovec trojmesačný B 4.
Linum Ľan B 4.
Lopezia racemosa Lopézia strapcovitá A 3. 5.
Mirabilis jalapa Nocovka jalapská A / B 3. / 4. 5.
Nicandra physalodes Nikandra machovkovitá A 4. 5.
Nicotiana rustica Tabak dedinský A 3.-4. 5.
Nicotiana tabacum Tabak fajčiarsky A (2.-)3.-4. 5.
Nigella damascena Černuška damascénska B 4.
Nigella orientalis Černuška východná B 4.
Papaver rhoeas Mak vlčí A 9.-11. / 3.-4.
Papaver somniferum Mak siaty B 4.
Phalaris canariensis Lesklica kanárska B 4.
Portulaca grandiflora Portulaka veľkokvetá A 3.-4. 5.
Riccinus communis Ricín obyčajný A / B 3.-4. / 4. 5.
Salvia splendens Šalvia ohnivá A 2.-4. 5.
Solanum pseudocapsicum Ľulok paprikový A 3. 5.
Tagestes Aksamietnica A / B 4. 5.
Tithonia rotundifolia Titónia okrúhlolistá A / B 3.-4. / 4. 5.
Ursinia anethoides Urzínia kôprolistá A / B 4. 5.
Zea mays Kukurica siata B 4. 5.
Zinnia elegans Cínia pôvabná A / B 4. 5.
jednoročné okrasné trávy: Aegilops, Bromus, Hordeum, Lagurus ovatus jednoročné okrasné trávy: mnohoštet, stoklas, jačmeň, zajačí chostík A / B 4. 5. / netreba

кп жылдыктар

Отургузуу эрежеси бир жылдыктардын отургузуусуна окшош. Көп жылдыктардын көп түрлөрүн алдын ала эшикте эле өстүрүп аласыз (биринчиден дарактардын жарым көлөкөсүндө, кийинчирээк күндүн алдында).

Латиндик Словакиялык отургузуу убакыты Вегетативдүү кобойтүү
Achilea Rebríček 4. delením
Ajuga Zbehovec delením
Alisma Žabník 4.-5. delením
Alyssum Tarica 4. delením
Anemone Veternica 3.-4. delením
Anthemis tinctoria Ruman farbiarsky 4.  
Aquilegia Orlíček 3.-5. delením
Aristolochia Vlkovec 4.-5.* delením
Aruncus vulgaris Udatník lesný delením
Asarum europaeum Kopytník európsky delením
Atropa bella-dona Ľuľkovec zlomocný 4.-5.  
Batrachium Močiarka delením
Calendula officinalis Nechtík lekársky 3.-5.  
Callitriche Hviezdoš delením
Campanula sp. Zvonček 3.-4. delením
Carex Ostrica 3.-4.* delením
Carlina Krasovlas 3.-4.  
Convalaria Konvalinka delením
Corydalis Chochlačka delením
Dianthus Klinček 6.-8. delením
Digitalis Náprstník 6.-8. delením
Echinacea purpurea Echinacea purpurová 3.-5. delením
Echium Hadinec 9.-10., 3.-4.  
Eleocharis Bahnička delením
Euphorbia Prýštec delením
Filago arvensis Bielolist obyčajný 3.-4.  
Gaillardia ariasta Kokarda ohnivá 4. delením
Geranium Pakost 4.-5. delením
Hacquetia Hviezdnatec delením
Helianthus decapetalus Slnečnica delením
Hemerocallis Ľaliovka 4.* delením
Hepatica Pečeňovník delením
Hieracium Jastrabník 3.-4.* delením
Hosta x undulata Funkia delením
Hypericum Ľubovník 4.* delením
Chamomilla recutita Rumanček pravý 9.-11., 3.-4.  
Inula Oman delením
Iris pseudoacorus Kosatec žltý 3.-4.* delením
Iris – ostatné druhy Kosatec – ostatné druhy 3.-4.** delením
Isopyrum Veterník 3.-4. delením
Jovibarba Skalnica delením ružíc
Juncus Sitina 3.-4.* delením
Lamiaceae – Acinos, Calamintha, Lamium, Teucryum, Thymus hluchavkovité – dušovka, marulka, hluchavka, hrdobarka, materina dúška 3.-4.* delením
Lemna, Wolfia Žaburinka, Wolfia delením
Leucanthemum Margarétka 3.-5. delením
Linum – vytrvalé druhy Ľan – vytrvalé druhy 3.-5. delením
Lupinus polyphyllus Lupína mnoholistá 3.-5. delením
Luzula Chlpaňa 3.-4.* delením
Lychnis Kukučka 3.-5. delením
Lysimachia Čerkáč delením
mäsožravé rastliny mäsožravé rastliny 4.-7. *** delením; in-vitro ***
paprade paprade celoročne *** delením; in-vitro ***
Phlox Flox delením
Plantago Skorocel 4.* delením
Primula Prvosienka 3.-4. delením
Pyrethrum parthenium Rimbaba obyčajná 4.-5.(-6.) delením
Ranunculus Iskerník 3. delením
Rudbeckia hirta Rudbekia srsnatá 3.-4. delením
Salvia – vytrvalé druhy Šalvia – vytrvalé druhy 3.-4. delením
Saxifraga Lomikameň 3.-4.* delením
Scutelaria Šišak 3.-4. delením
Sedum Rozchodník delením, koreňové, stonkové a listové odrezky
Sempervivum Rozchodnica delením ružíc
Silene Silenka 3.-5. delením
Sisyrinchium Mečovka 4. delením
Tragopogon Kozia brada 3.-4.  
Trifolium Ďatelina 4.  
Trollius altissimus Žltohlav najvyšší 3.-4. delením
Typha Pálka delením
Vicia Vika 4.-5.  
Viola Fialka 4.-5. delením
vytrvalé trávy vytrvalé trávy 3.-5. delením
  • жашылчалар

** резанец пиязы**

үрөндөрдү терең эмес (0,5 см чейин) жерге эле апрель-майда же августа отургузуңуз. Жөөктү ным сактаңыз жана чөптөрдөн тазалаңыз (негизинде бул чөп өсүп жатканда абдан маанилүү). Кийинчирээк резанец пиязы көп талап кылбайт. Ал жыш тутам камдайт, аларды жылда 2–3 жолу болуп ар башка отургузуш керек.

Кыш келе электе резанец пиязын (болжолу менен жердин 10 см) казып алып, жана кургатып үйдүн жанында коюп (бири биринин үстүнө эки – уч кат), үстүн түшүп калган жалбырактар менен жабып койсоңуз болот. Кышында (аяз аба ырайында: декабрдан февралга чейин) жума сайын резанец пияздын тамырларын чыгарып 2–3 күнгө 10 oC температурага калтырып коюңуз. Андан кийин горшокко салып батирдеги айнекке коюңуз (ички жагынан). Болжолу менен бир жумадан кийин резанец пиязы ачылып баштайт жана бир айдын ичинде сиз С витаминине бай жашыл пиязды чогулта аласыз.

Укроп, фенхель, тмин, анис

Үрөндөрдү апрельде отургузуңуз же кошумча кылып отургузуңуз, мисалы сабиздин жанына. Кийинки кароо чөптөрдү жулушта жана кээде – кээде суугурууда эле. Бадыраң мезгилинде сиз укроптун жашылын бадыранга туздап жатканда кошо аласыз. Вегетация убагында тмин жалбырактарын шорполорго, салаттарга жана эт менен гарнирге кошо аласыз. Фенхен, тмин жана анис үрөндөрүнөн абдан пайдалуу чай газдарга каршы жана башка ашказан кыйынчылыктарда кайната аласыз. Күзүндө фенхен жана тмин тамырларын (петрушканы да) чогултуп жана жашылча шорпосуна кошо аласыз.

Паприка, помидорлор жана баклажан – үрөндөрдү отургузуу

Марттын экинчи жарымында 2–3 үрөндөн чопо сыяктуу топуракка бир идиш алып коюңуз (диаметр 6–8 см, узундугу 8 см, узунураак да боло алат). Чопону жарык, көп жылуу эмес (бөлмө температурасы жарайт) жерге коюп коюңуз. Абдан ысык температура жарабайт, анткени өсүмдүктөрдү башка жерге отургузганда температура шогу болушу мүмкүн. өсүмдүктөрдү батирде 15 майга чейин өстүрүңүз, андан соң жөөккө отургузуңуз.

буурчактар– буурчак,нокот, соя, жер жаңгак (арахис, кытай жангагы)

Буурчак,нокот, соя дароо эле топуракка отургузулат. Жер жангакты помидор сыяктуу андан мурун өстүрүп алыңыз (өйдөнү караныз). Оруулардын жана курт-кумурскалардын жайылуусунан алар бир жерде 3–6 жылдан көп өстүрүлбөш керек.

тур отургузуу уруктардын чогултуш убагы
  убакыт тереңдиги см метод  
Фасоль бадалдуу(урукка) 5.-6. 5 в гнёзда интервал 40×40 см 7.-10.
Фасоль бадалдуу (саадакка) 5.-7. 5 в гнёзда интервал 40×40 см саадактар 6.-10.
Фасоль тармал 5. 6–8 в гнезда интервал 80×80 см 8.-10.
Соя 1.-5.5. 4–5 жооктордин аралыгы 40 см, жооктогу өсүмдүктөрдүн аралыгы 5 см 9.-10.
жер жангак (арахис) мурун өстүрүп алыш керек 3.-4., үрөндөрдү отургузуу 5.; жакшы түшүм алыш үчүн парник же оранжерея керектүү; батирде кобунчо ундуу шуудурум өсүмдүктөргө зыян кылат 2 в гнёзда интервал 40×40 см, топурак жакшы абаланыш керек, анткени гулдоп бүткөндөн кийин саадактар жерге комулушот 8.-9.(-12.)
Чечевица 4.-5. 4 жоокто аралыгы 25 см, өсүмдүктөрдүн жооктогу аралыгы 5 см 8.-9.
  • дарактар жана бадалдар

үрөндөрдү бир жылдыктай эле отургузабыз, бирок бир айрымасы бар. Суукктан коркпогон түрлөрдүн үрөндөрү бир сыйра тоңуп калышы керек. Ошондуктан март-апрелде эле отургузуп кое бериңиз жана аяз жана төмөн температура таасир кылыш үчүн отургузулгандарды бакчанын же айнектин сырткы бир жерине коюп коюңуз.

Суукка чыдабаган түрлөрдү (батирде – акации, эвкалипттер, protey, лавр,…) бир жылдыктардай эле себиңиз жана 20–25 oC температурада кармаңыз.

Отургузуунун тереңдиги урукка карай болушу керек. Майда эвкалипт уруктар себилбейт, бирок топуракка сайылат. Калган майда уруктар ичке кат топурак менен көмүлөт. Чоңураак уруктарды (эмен, олива) 3–5 см терендикке отургузулат. Чоң уруктар (каштан, жангак) 5–10 см терендикке отургузулат.

««« Кийинки макала: Табак Nicotiana glauca – перспективдүү балкондук өсүмдүк. Мурунку макала: Биз дан курт-кумурскаларга каршы күрөшөбүз »»»

Жума 19.11.2010 18:22 | Басып чыгаруу | Өсүмдүк өстүрүү үчүн инструкциялар

КПР клубу туралуу

КПР - Өсүмдүк өстүрүүчүлөрдүн клубу Словакия
КПР – Өсүмдүк өстүрүүчлөр клубу эл аралык багбандардын организациясы болуп саналат. Толук
Өзүңөрдүн өсүмдүк өстүрүүдөгү тажрыйбаңар менен бөлүшкүлө. Бул жөнүндө макала жазыңыз жана анны Ботаникс журналына өзүңүздүн эне тилиңизде жарыялаңыз! Мындан аркы маалымат үчүн биз менен байланышыңыз.

Баары Газон Зыянкечтер Ийне жалбырактуулар Козу карындар Курт-кумурскаларды өлтүрүүчү өсүмдүктөр Пальмалар Суу жана саз өсүмдүктөрү Экзотикалык өсүмдүктөр Өсүмдүк өстүрүү үчүн инструкциялар