Чымын-чиркей жээчү өсүмдүктөрдүн үрөндөрүн отургуузу эрежеси.

фотография

Pinguicula balcanica

Чымын-чиркей жээчү өсүмдүктөрдүн үрөндөрү өнүгүү сапатын аз убакытка чейин сактайт. Бир жылдан кийин эле өнүгүү сапаты чектелип калат. Ошондуктан бул өсүмдүктөрдүн жаңы үрөндөрүн алганда эле дароо отургузуш керек.

Отургузуш үчүн эки идиш даярдаңыз. Бирөөсү чоңдугу 10×15×10 см (узундугу x жоондугу x бою) менен, экинчиси андан ар бетинен 10 см-ге чоң. Чоңураагы тешиктери жок жана үстүн айнек менен же тунук пластикалык капкак жабууга мүмкүнчүлүгү менен болушу керек. Кичирээги түбүндө 3–5 тешиктен кем эмес болушу керек. Ар бир тешиги суу өткөрүш үчүн 1 см-дей болушу керек. Чоң идишти жарымысына чейин суу менен толтуруңуз, аквариум сыяктуу кылыңыз. Кичинекей идишке торф субстраттан салыңыз, таза кум кошсоңуз болот. Анан нымдалган субстраттын үстүнө үрөндөрдү бирдей себиңиз. Аягында кичинекей идишти чоң идишке, суу кичине идиштин ортосуна жеткендей кылып салыңыз. Андан кийин күтүш эле керек. Бир айдын ичинде топурактын үстүндө көчөттөр пайда болуп башташат. 3–6 айдан кийин ар бирөөну ар башка горшокко отургузуңуз.

< stro ng>

Printed from neznama adresa