Суукка чыдамкай пальма (чүткөр пальмасы) Rhapidophyllum hystrix

фотография

Rhapidophyllum hystrix өсүмдүк

Rhapidophyllum hystrix дүйнө жүзүндөгү пальмалардын суукка эң чыдамкай түрү болуп саналат жана монотиптүү Rhapidophyllum түрдүн жалгыз үлгүсү . жаратылышта ал Американын түштүк – чыгыш саз жерлеринде өсөт. Суукка жана аязга – 20 °C чыдамкайы менен бул түр бизде дагы ачык асмандын алдында өстүрүүгө жарайт.

Анын оң сапаттарына узун эмес боюн (максимум 1–3 метра) жана жагымдуу тыгыз тикенектүү сөңгөгүн кошо алабыз.

Дарактын орус аты чүткөр пальмасы латин атынын котормосунан келет- Rhapidophyllum = „ийнелүү дарактар“, hystrix = „чуткор“.

Биздин шарттарда пальманы өстүрүш кыйын эмес. үрөндөрңн эрежеге карата отургузуңуз, пальмага, тропикалык түрлөрүндөй, ысык температура кереги жогун унутпаңыз. Температура болжолу менен 20 °C туура болот. Биринчи 3 жылдын ичинде пальманы жайында эле эшикте өстүрүшү сунуш кылынат, кышында аны бөлмөдө плюс температурасында өстүрүш сакталуу болот. 3 жылдан кийин пальма биздин кыштарды чыдаш үчүн чоң эле болуп калат, ошондуктан сиз аны чөптүү жерге отургузсаңыз болот. Башка пальмаларга окшоп, ага сууну жана абаны жакшы өткөрүүчү топурак керек жана баарынан жакшы түштүк эңкейиш. Кышында пальманын эң жаман душманы суук эмес, топурактын абдан нымдуусу жана тамырлардын чирип кетүүсү. Негизи пальма проблемасыз минус 15–20 °C температураны чыдайт. Бул түрдүн чыдыган эң төмөн температура –28 °C.

Суукту чыдаган пальмаларды сатуу

Printed from neznama adresa