Мангону үрөндөрдөн өстүрүү

Үрөндөрдүн өсүп чыгышын көтөрүш үчүн, жаны чогултулган үрөндөрдү отургузуш керек. үрөндөрдү отургузуштан 2–6 саат мурун 20–25 °C температуралык сууга чылап коюңуз.

фотография

Калимантандык мангонун тазаланган үрөндөрү, Кастури – Kasturi (Mangifera casturi), Борнео, Индонезия

Чылап койгондон кийин үрөндөрдү (жеңил, кумдуу) топуракка отургузуңуз жана температуранын 20–25 °C тан төмөндөбөсүнүнө коңул буруңуз. Бутактар 1–3 жума ичинде пайда болуп калышат. Жаш көчөттөр күндүү жерде сакталыш керек.

фотография

Калимантандык мангонун осуп чыккан көчөттөрү , Кастури – Kasturi (Mangifera casturi), Борнео, Индонезия

Эгер сиз тропика жерлеринде жашасаңыз, сиз манго өсүмдүгүн бакчаңызда отургузсаңыз болот. Бирок сиз аяздары менен муздагыраак жерлерде жашасаңыз, үйүнүздө же оранжереяда өстүрсөңүз баарынан жакшы болот.

Printed from neznama adresa