Ботаникс - весник за растенија и градинарство

македонско издание

Одгледување на јаболко во облик на тенко вретено

Доаѓањето на пазарната економија со себе донесе многу измени. Една од нив е и интензивирање на земјоделското производстство што тежи кон поголема ефективност на производството и конкурентност на нашите производи на пазарот. Во овоштарството ова интензивирање значеше премин од големите облици на овошки кон помали, со цел да се што поефикасно изкористи одгледувачката површина. Одлгедувањето на помалите видови со себе носи многу преднсоти, ја олеснува работата додека квалитетот на овошјето значитено се унапредува. Кај јаболката типични претставници се малечките јаболка (џуџести јаболка), тенко вретено, супер тенко вретено, солакс итн. Најперспективен и најчесто користен од нив е обликот тенко вретено.

сабота 18.7.2009 08:47 | испечати | Инстрикции за одгледување

Pongamia pinnata

фото

Pongamia pinnata

Pongamia pinnata (Indian Beech Tree, Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) е листопадно дрво од фамилијата на гравови (Fabaceae), со потекло од Индија кое масовно се одгледува во југоисточна Азија.

петок 17.7.2009 21:16 | испечати | Егзотични растенија

Какво да се направи со покосената трева?

Какво да се направи со покосената трева? Доколку сакате убав, низок тревник сигурно често го косите. Меѓутоа, честото косење носи големи количини на покосена трева која (доколку ништо не одгледувате) единствено ви смета. Повеќето градинари кои лично ги познавам покосената трева ја фрлаат во ѓубре. Јас со неверување вртам глава и се чудам зошто така го расипуваат најефтиното ѓубриво.

четврток 16.7.2009 08:15 | испечати | Тревник

Упатство за садење семе од месојадни растенија

фото

Pinguicula balcanica

Семињата на месојадните растенија својата способност за 'ртење ја задржуваат многу кратко. 'Ртливостта кај многу видови веќе после година дена е лоша. Затоа е потребно семето да се сади додека е свежо, веднаш по набавката.

среда 15.7.2009 10:10 | испечати | Инстрикции за одгледување

Како правилно да го косиме тревникот?

За да добиеме густ тревник правилно е негово правилно косење. Ниту една елка ни бор нема да изгледа добро доколку околу нив има лоша трева.

среда 15.7.2009 08:09 | испечати | Тревник

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-24

КПР претставува

КПР - Клуб на одгледувачи на растенија Словачка
Клуб на одгледувачи на растенија кој е доброволно здружување на градинари од целиот свет. Читај повеќе...
Поделете ги своите искуства кои ги имате со одгледување растенија. Напишете текст на овој веб.