Ботаникс - весник за растенија и градинарство

македонско издание

Archive of all articles

There you can find all articles which are available in this language section of Botanix.

Category: Сите Водни и мочуришни растенија Егзотични растенија Инстрикции за одгледување Палми Печурки Тревник Штетници

Author:

Категории: Егзотични растенија

Егзотични растенија

Лебно дрво Artocarpus odoratissimus

Во родот лебно дрво (Artocarpus) вбројуваме околу 60 видови на зелени тропски дрва од семејството дудови (Moraceae), кои потекнуваат од југоисточна Азија и од острови на Тихиот океан. Лебното дрво е сродно на фикусите (Ficus). Најпознато и најчесто одгледувано дрво е обичното лебно дрво (Artocarpus altilis). Во овој род спаѓаат и неколку други видови на перспективни овошни дрва, на пример, како што се Artocarpus communis, Artocarpus integer, Artocarpus heterophyllus и Artocarpus odoratissimus.

сабота 18.7.2009 21:26 | испечати | Егзотични растенија

Кинески чаеви - одгледајте сопствен чај

фото Веке пред крајот на зимата секој прав градинар почнува да планира што ке одгледува во следната сезона за одгледување. Веќе не ве привлекува секоја година да одгледувате домати, пиперка и краставица? Размислувате за промена? За нешто егзотично? Што ќе кажете на идеата оваа година да одгледате сопствен чај?!

сабота 18.7.2009 18:24 | испечати | Егзотични растенија

Бор Pinus kesiya

Борот Pinus kesiya е брзорастечки вид на азискиот бор кој што надвор од земјата на потекло се одгледува многу ретко. Рате до висина од 30–35 м додека пречникот на стеблото може да достигне дури и 1м. Во прашање е трииглен бор (од едно место израстуваат три иглички со должина од 15–25 см.). Шишарките се со големина од 5–9 см а семето е 1,5–2,5см долго.

сабота 18.7.2009 12:22 | испечати | Егзотични растенија

Pongamia pinnata

фото

Pongamia pinnata

Pongamia pinnata (Indian Beech Tree, Honge Tree, Pongam Tree, Panigrahi) е листопадно дрво од фамилијата на гравови (Fabaceae), со потекло од Индија кое масовно се одгледува во југоисточна Азија.

петок 17.7.2009 21:16 | испечати | Егзотични растенија

Кивано - Cucumis metuliferus

Кивано изгледа како портокалова, 10–15 см долга тиквица која што на површината е бодликава и потсетува на средновековно оружје. Месестиот дел е зелен и во главно содржи многу 5–10 мм долги бели семенки. Додека киваното е незрело околу бодливиот дел има зелени шари.

вторник 14.7.2009 08:07 | испечати | Егзотични растенија

КПР претставува

КПР - Клуб на одгледувачи на растенија Словачка
Клуб на одгледувачи на растенија кој е доброволно здружување на градинари од целиот свет. Читај повеќе...
Поделете ги своите искуства кои ги имате со одгледување растенија. Напишете текст на овој веб.