Ботаникс - весник за растенија и градинарство

македонско издание

Archive of all articles

There you can find all articles which are available in this language section of Botanix.

Category: Сите Водни и мочуришни растенија Егзотични растенија Инстрикции за одгледување Палми Печурки Тревник Штетници

Author:

Категории: Инстрикции за одгледување

Инструкции за одгледување на растенија

Садење на луковици од растенија и расади

Купените растенија (расади) кои сте ги добиле по пошта извадете ги од пакетот и ставете ги на 2–3 дена под сенка. Друга можност е одма да ги засадите и на неколку дена да им направите сенка ( на пример со помош на канцелариска хартија, даска), така да не бидат изложени дирекно на сонце. Во кој случај би постоела можнст јакото сонце да ги оштети.

сабота 18.7.2009 11:31 | испечати | Инстрикции за одгледување

Бодликава палма Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix е вид на палма која што од сите видови на палми е најотпорна на мраз додека истовремено е единствен вид на монотипниот род Rhapidophyllum. Во природата расте на мочуришни места на југосточниот дел од САД. Благодарение на отпорноста на ладно и мраз до –20 °C може да се одгледува надвор и во наши услови. Во нејзините добри карактеристики го вбројуваме и нискиот, густ раст (максимално 1–3 м.) и атрактивното бодликаво стебло.

сабота 18.7.2009 09:19 | испечати | Палми, Инстрикции за одгледување

Одгледување на јаболко во облик на тенко вретено

Доаѓањето на пазарната економија со себе донесе многу измени. Една од нив е и интензивирање на земјоделското производстство што тежи кон поголема ефективност на производството и конкурентност на нашите производи на пазарот. Во овоштарството ова интензивирање значеше премин од големите облици на овошки кон помали, со цел да се што поефикасно изкористи одгледувачката површина. Одлгедувањето на помалите видови со себе носи многу преднсоти, ја олеснува работата додека квалитетот на овошјето значитено се унапредува. Кај јаболката типични претставници се малечките јаболка (џуџести јаболка), тенко вретено, супер тенко вретено, солакс итн. Најперспективен и најчесто користен од нив е обликот тенко вретено.

сабота 18.7.2009 08:47 | испечати | Инстрикции за одгледување

Упатство за садење семе од месојадни растенија

фото

Pinguicula balcanica

Семињата на месојадните растенија својата способност за 'ртење ја задржуваат многу кратко. 'Ртливостта кај многу видови веќе после година дена е лоша. Затоа е потребно семето да се сади додека е свежо, веднаш по набавката.

среда 15.7.2009 10:10 | испечати | Инстрикции за одгледување

Одгледуваме пепино

Земјата на потекло на пепиното (соланум пепино, Solanum muricatum) веројатно е Перу или Колумбија. Оттаму се раширило по целата латинска Америка, па дури и надвор од неа. Денес најмногу се одгледува во Боливија, Еквадор и на Нов Зеланд.

недела 12.7.2009 07:55 | испечати | Егзотични растенија, Инстрикции за одгледување

КПР претставува

КПР - Клуб на одгледувачи на растенија Словачка
Клуб на одгледувачи на растенија кој е доброволно здружување на градинари од целиот свет. Читај повеќе...
Поделете ги своите искуства кои ги имате со одгледување растенија. Напишете текст на овој веб.