Каси нарс (Pinus kesiya)

Каси нарс (Pinus kesiya) нь уугуул нутгаасаа өөр газар ургадаггүй Азийн хурдан ургадаг зүйл юм. Моднууд нь ойролцоогоор 30 – 35 метр өндөр ба гол бие нь 1 м диаметртэй байж болдог. Мөчир бүр нь 3 өргөстэй – нэг бүр нь 15 аас 20 см урттай байдаг. Энэ модны жимс (боргоцой) нь ойролцоогоор 5 аас 9 см урт бөгөөд үрнүүд нь ойролцоогоор 1,5 аас 2 см урт.

Каси нарс (Pinus kesiya) ны уугуул нутаг нь Гималая нутаг: Зүүн Хойд Энэтхэг нарс (өнөө үед модны уурхайгаас шиалтгаалан Мегалае болон Манипур хотын Каси уул болон Нага ууланд зөвхөн байгаа), Хятад ( Юниан тосгон), Бурта (Мяамар), Хойд Тайланд, Лаос, Вьетнам (Лай Чу, Лан Сон, Чао Бан, Кан Нин) болон Филиппин (Лузон). Филиппины нарс ихэвчлэн Pinus insularis ийн нэгэн зүйл гэж танигдсан. Хятдад үүнтэй адил Юниан нарс(Pinus yunnanensis) гэж нэрлэдэг.

Энэ зүйл улаан, шар хүчиллэг хөрсөнд (pH 4,5 тэй) мөн 800–2000 метрийн өндөрт гэхдээ ихэвчлэн 1200–1400 метрт өөр олон төрлийн моднуудтай хамт ургадаг. Энэ газар нь жилийн туршид чийглэг болон хуурай улирал солигдож байдаг дулаан уур амьсгалтай нутаг. Хүчтэй бороо ордог ба цаг агаар нь дулаан уур амьсгалтай ба жилийн турш чийглэг болон хуурай улирал солигдож байдаг ба агаарын чийгшил 70% аас илүү.

Энэ ургамал нь хүйтнийг бага зэрэг тэсвэрлэдэг, гэвч ургац хураалтын улирлын үеээр хүйтэнд мэдрэмтгий болдог. Тариалалтын үед, хүйтэн биш газрыг шаарддаг.

Энэ ургамлын өөр нэрүүд : Pinus khasya, Pinus khasyanus

Printed from neznama adresa