Botanix – et magasin om planter og hagestell

Botanix norsk utgave

Hvordan man planter blomsterløk og frøplanter

Ta blomsterløkene og frøplantene som du har mottatt i posten ut av innpakningen, og la dem stå i skygge i 2–3 døgn. En annen mulighet er å plante dem med det samme og deretter holde dem i skygge i noen få døgn, så de ikke utsettes for sollys (jeg ville nok plantet frøplanter med det samme o.a.).

Mandag 30.4.2012 08:59 | utskrift | Instruksjoner om dyrking av planter

Hvordan man bekjemper bønnebiller

Bønnebillene omfatter over 1.000 arter i størrelse fra 1 mm til 22 mm. Noen av bønnebillene er alvorlige skadedyr i tropiske og subtropiske egner, men sjeldent i norge, da deres vekst går i stå ved temperaturer under 12 °C. De trives derfor ikke i uoppvarmede lokaler (f.eks. kjølige lagerrom). De artene som gjør størst skade på frø som benyttes til mat, er omkring 3–4 mm lange. De kommer tidvis til Norge med frø som importeres fra utlandet, og de kan fullstendig ødelegge en pose bønner eller liknende hvis de ikke oppdages i tide.

Mandag 30.4.2012 08:58 | utskrift | Sykdommer

NOVODOR FC til bekjempelse av coloradobillen

Coloradobillen (Leptinotarsa decemlineata) er et høyt fryktet skadedyr på poteter i store deler av verden, men den finnes heldigvis ytterst sjeldent i Norge. De eksemplarene som finnes stammer stort sett alle fra kysten ut mot Østersjøen og har fløyet eller blåst over havet fra Polen eller de Baltiske stater. Der den forekommer krever den bekjempelse med kjemikalier da noen økologisk bekjempelsesmetode ikke er kjent.

Søndag 29.4.2012 21:57 | utskrift | Sykdommer

Hvordan man dyrker firbladet kløver - (Marsilea quadrifolia)

foto

Kløverbregner (Marsilea quadrifolia) er en vannbregne med blader som likner firkløverblader. Kløverbregne og alminnelig kløver står systematisk meget langt fra hverandre, fordi kløverbregne er en sporeplante, mens alminnelig kløver er en blomsterplante og oppstod mye senere i evolusjonens historie. Mens alminnelig kløver er velkjent i Norge er kløverbregne nesten ukjent til tross for at den er meget dekorativ.

Søndag 29.4.2012 16:35 | utskrift | Vannplanter og akvatiske planter, Instruksjoner om dyrking av planter

Blågrå tobakk (Nicotiana glauca) – en altanplante med perspektiv!

foto

Blågrå tobakk (Nicotiana glauca)

Menneskets trang til det nye, usedvanlige og ualminnelige er grenseløs. Også hagefolk drømmer om å dyrke noe nytt i sine hager – noe som ingen andre har. Planteskolene forsøker derfor å tilby kundene noe nytt hvert år – for å tilfredsstille deres sult etter det usedvanlige. Den kommersielle lansering av nye variasjoner vil snart gjøre blågrå tobakk velkjent blant hagefolk.

Lørdag 28.4.2012 15:46 | utskrift | Eksotiske planter, Instruksjoner om dyrking av planter

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20

Om KPR

KPR - Hageforeningen Slovakia
KPR Hageforeningen er en internasjonal hageforening. Les mer...
Del dine hageerfaringer med andre. Skriv en artikkel om hagearbeid, planter, å dyrke planter osv., og publiser den på ditt eget språk i Botanix! Kontakt oss for flere opplysninger.

Kategori: Alle Eksotiske planter Instruksjoner om dyrking av planter Palmer Prydgress Sykdommer Vannplanter og akvatiske planter