Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Archive of all articles

There you can find all articles which are available in this language section of Botanix.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste

Author:

Kategorya: Palma

Artikulong tungkul keng palma

Palma Parajubaea torallyi (Palma Chico, pang bunduk a Bolivian a ngungut)

Parajubaea torallyi masanting yang palma ibat keng Timog Amerika. Oneng malagad deng tatanam deng mananam king kilwal king natural ng tukanangan, king Bolivia, dahil keng maragul ng butul (na ing ibig ng sabyan mas mal ing gastus king pamagpadala) Karaniwan ya keng Bolivia, draagul ya keng malangi at malikabuk, keng kilub na ning lambak na ning Andean na ing tas manibat keng 2700–3400 m king babo na ning dagat. Kayapin ing palma ing pinakamatas uri na tutbu king buung yatu. Ing temperature na madalas bababa yak eng –7º C neng taglamig a bulan (Hulyo ampong Agosto) ampong ing iuran keng pabanwa atiu mu keng 550 mm.

Hwebis 29.9.2011 11:16 | Iprint | Palma

Tanaman a palma a daragul king yelu Rhapidophyllum hystrix (ing Palmang Karayum)

litratu

Tanaman Rhapidophyllum hystrix

Ing Rhapidophyllum hystrix ay metung ya kareng tanaman a daragul keng dimla. Atin mung metung a uri a genus na Rhapidophyllum. Ing natural a pituknangan na nignpalma ken yang mabasang lugal keng Timog Silangang bahagi na ning USA. Pero, salamat keng pagmaglaban da keng yelu a kasimbaba na ning –20 °C meging sikat ya kareng hardin keng buung yatu, lalu na keng Europa.

Miyerkulis 28.9.2011 15:12 | Iprint | Palma

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste