Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Ing Indyan a Tanamang Beech Pongamia pinnata

litratu

Pongamia pinnata

Ing Indyan a tanamang Beech Pongamia pinnata (dakal yang lagyu: tanamang Honge, tanamang Pongam, panigrahi) mga 15–25 metrus ing katas na at kayabe ya king Fabaceae. Atin yang maragul a pangibabo at atin yang malalating sampaga na kule maputi, pink o ube. Ing penibatan na king Indya, pero paragulan de ring king Timog Silangang Asya.

Pongamia pinnata mastias yang tanamang tropikal na ating sikan keng pali ampoing king sinag na ning aldo. Salamat king maragul ng uyat , makiwas yarin king tagtuyo. Maralas dargul ya king mabatung gabun o mabalas a gabun, kayabe ya ing limestone, pero kung tenam me mu, aparagul me king nanun mag gabun pati na keng malat a gabun.

Maralas yang paragulan king malanging lugal na maralas na gagamitana king pamaglandscape at pamaglakong hangin ampong king silong. Ing balat na ning tanaman gagawan deng lubid , ing matuling ng agta gagamitan de dati para pagalingan ne ing sugat a ibat king makalasun a asan.

Ing uyat na nin magmye yang nitrogen fixation, metung yang prosesu na ing malagas a nitrogen (N2) menibat king hangin maging yang NH4+ (metung yang uri na ning nitrogen a pwedi king tanaman). Pero ing patabaan na ning gabun a alang sustansya. Agyang pang ing buung tanaman makalasun ya ing sabo a bat king tanaman ampo ing laru makalinis ya. Ing laru menibat king butul na gagamitan deng laru king lampara, king pamangawang sabun, pampalubak at makagawa yang bio-diesel.

««« Tang artikulo nandin: Palma Parajubaea torallyi (Palma Chico, pang bunduk a Bolivian a ngungut) Ing tutuking artikulo: Ing tanamang Tabaku Nicotiana glauca - ing tanaman king balkonahing na ating pagasa! »»»

Sabadu 1.10.2011 16:22 | Iprint | Exotic a tanaman

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste