Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Ing Khasi Pine (Pinus kesiya)

Ing Khasi Pine (Pinus kesiya) mabilis yang daragul king Asya, na ali ya maralas a akakit king kilwal na ning kayang penibatan. Deng tanaman na daragul la hanggang 30–35 a metu at deng tanaman na daragul lang 1 m king diametru. Balang tangke atin yang atlung suksuk. Metung para king 15 hanggang 20 cm ing kaba. Ing bunga na ning tanaman (cones) mga 5 hanggang 9 cm ing kaba na at deng butul na ibat keng 1,5 hanggang 2,5 cm ing kaba.

Ing penibatan na ning Khasi Pine (Pinus kesiya) king Himalaya rehiyon: menibat king Hilagang-Silangan Indiya (ngeni dahil king pamagdagul na ning Mt. Khasi at Mt.Naga king lugal na ning Meghalay at Manipur), king Tsina (keng probinsya na ning Yunnan), Burma (Myanmar), Hilagang Thailand, Laos, Vietnam (lai Chau), Lang Son, Cao Bang, Quang Ninh) hanggang keng Pilipinas (Luzon). Deng pino a atsu keng Pilipinas na maralas yang akikilala keng aliwang uri a lagyu na Pinus insularis. Keng Tsina ating metung a parehas a uri menibat keng probinsya na ning Yunnan lagyu na Yunnan Pine (Pinus yunnanensis)

Ing uri na nini akakit me king samu samut a tanaman a kalulung gabun a malutu ampong dilo na ating acid (4,5 ing ph na) na ing katas na menibat keng 800–2000 m pero neng 1200–1400 m. Ing lugal a ating tropikal a klima king pamamalit na ning mapali ampong kauran at ing humidad lampas ken 70%.

Ing tanaman sane ya keng marimlang panaun, pero sensitibo ya keng talwing yelu.

Aliwang lagyu king tanaman: Pinus khasya, Pinus khasyanus

««« Tang artikulo nandin: NOVODOR FC para king paglaban kareng Coloradung insektung pang patatas Ing tutuking artikulo: Pamananam sampagang bulba ampong malating tanaman »»»

Hwebis 17.11.2011 17:57 | Iprint | Exotic a tanaman

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste