Botanix – Journal tungkol kareng tanaman ampong pamananam

Edisyong Kapampangan

Indyan a Lotus (Nelumbo nucifera)

litratu

Sampaga na ning lotus

Ing Indyan a Lotus (Nelumbo nucifera) malagu yang tanamang danum na atin berdeng bulong na lulutang keng babao na ning danum. Deng pink ng sampaga maralas akakit mula kareng makapal a sanga na lulutang pilan centimetru keng babo danum.

Ing sampaga na ning Indyan a Lotus sagradu ya kareng Budista patse kareng relihiyosung seremonias. Ing buung tanaman pwedi neng kanan ning tau; agyang pang deng butul na ampong uyat (rhizomes) maralas la keng pamangan king Timog Silangan Asya. Ing Indyan a Lotus kaparehas ne king pamagparagul ning Lily keng danum. At ali masakit ing pagpaparagul king tanaman ayni kailangan mu balu tamu kung pakananu.

Para aparagul me ing Indyan a Lotus menibat king butul, ing panglabas a masyas a balat kailangan meng lihaan. Ini ing paralan para milub ing danum keng butul na para tumubu ya. Nung ing masya a balat ali ya milako ing butul pwedi yapang dagul king dalan a banwa. Pero nung kena me king danum, kailangan mung pilang banwa para umusbung ya.

litratu

Mamukadkad a butul na ning Lotus

Makananu mu abalu na mebalat ne ing masyas a balat na? Abalu me nung ing butul kana me king danum, nung megdoble king dagul king 24 oras, ali mune kailangang balatan. Nung ali ya, kailangan mepang balatan, kana me ing butul keng danum at keng tutuking 24 oras, lawen me ing dagul na. ing prosesung ayni ulit ulitan me hanggang megdouble ne keng dagul ing butul.

Ing butul kailangan nemu ing danum neng…

Kaybat meng ayari tang pamamalat, ibabad me ing butul king lulanan na ating danum. Ing ideal a temperature na ning danum atiu ya king 27 ºC hanggang 28 ºC (kahit megdouble ing dagul na king 20 ºC). King temperaturang ayni ing butul musbung yang agad king kilub na ning parumingu. Lawen me ing litratu king dokumentasyun keng .

Kayari nang minusbung ning tanaman, kailangan na ing maburak ampong mabato a aquarium (aquarium o sapa). Ing danuma kailang 30 cm ing katas. Nung medium ya ing aquarium a gagamitan mu dagul ya ing Indyan a Lotus kayabe da reng asan.

Ing tanaman kabang daragul ya kailangan na ing lugal. Pwedi meng paragulan ini king sapa king taglamig, king hardin, greenhouse o aliwa pang lugal na makalaut king magyelung temperature. Ing temperaturang angkop kanini 20 ºC hanggang 35 ºC.

King kekatamung panaun, nung nukarin mas marakal ing mababang temperature, maralas dagul ya ing tanaman ng alang problema. King taginit pwedi meng ilipat ing tanaman king pangkilwal a sapa at king taglamig kana me king kilub.

Ing pinakamasanting a paralan para paragulan me ing Indyan a Lotus gumamit kang batya a maglamang 60 hanggang 80 litung danum-mga 10 lang Euro baling metung. Gamitan ing susunud a paralan: lage me ing mibukang btul king mabureak a aquarium na ating batu king kilub na ning pasung pamgsampaga at ilage me ing pasu king kilub na ning sapa.

Ing kasantingan na ning pamaggamit ng konkretung batya tambing me akabit keng kekanng hardin neng tagalamig. Neng kayi naman kakana ne king lele balkonahi (awing na ning balkonahi) para asiguradu mu na manikwa yang dakal a aldo ampong pali. King taginit naman pwedi meng ikana ing batya king Timog a banda na ning kekang balkonahi o king kekang hardin. Ing Indyan a Lotus malagwa yang paragulan pati king kilub na ning apartment.

««« Tang artikulo nandin: Kamansi Artocarpus odoratissimus, Marang Ing tutuking artikulo: Tsaa na ibat keng Tsina - Paragulan me ing sarili mung Tsaa »»»

Dumingu 25.9.2011 09:44 | Iprint | Danum ampong tanamang daragul keng danum

Tungkol keng KPR

KPR - Aguman da reng mananam Slovakia
KPR - Aguman da reng mananam na kapisanan da reng mananam pang internasyonal. Mamasa pa...
Ibahagi ing kekang karanasan tungkol keng pamagparagul keng tanama. Sumulat kang artikulong tungkol keng pamamananam, tanaman ampong aliwa pa. at I limbag ya king kekang sariling lenguahe na ning journal a Botanix! Kontakan mu kami para keng detalye.

Kategorya: Egana gana Danum ampong tanamang daragul keng danum Dikut Exotic a tanaman Instruksyun nung makananung magparagul tanaman Palma Payung payungan Peste