Ботаникс - часопис о рошлїнох и заградкарству

Руске виданє

Пестуєме авокадо

Авокадо (ботанїцки америцка грушка – Persea americana) то тропске древо високе 6–20 м. У природи рошнє на просторох од Мексика до Бразила. Пестує ше у цалим тропским и суптропским поясу.

Лїсца елипсастей форми, на концох су шпицасти, скорови су, швицаци, блядей желєнех до цмей желєней фарби, на сподку су шиви. Випатрунок здогадує на лїсце од помаранчеца.

Авокадо квитнє у вельких квиткох хтори маю 100–300 квитки, алє до опращковйованя приходзи лєм у 0,1% случайох. Главна причина того лєжи у факту же под час першого дня квитнуца узрети лєм тлучок и прето же прашнїки ище нє розвити. Квиток ше после на єден дзень завера. Шлїдуюцого дня, кед ше квет ознова отвори, прашнїки уж дозрети, алє тлучок висохнул. Окем того, квитки зоз дозретима прашнїками у односу на квитки зоз дозретима тлучками отвераю у розличних часцох дня.

Плод то вайцова або грушкаста бобка. Сорти спрам плодох дзелїме до трох ґеоґрафских ґрупох:

  1. Антилска (тропска) ґрупа походзи зоз тропских нїзких обласох (до 800 м н.в.). Ту спадаю наприклад??? сорти Waldin, Simmonds и Black Prince. Чувствительни су на мраз. Плоди од 0,4–1,5 кґ чежки.
  2. Ґватемалска (полутропска) ґрупа походзи зоз тропских горских обласцох (800–2.800 м н.в.). Типични представнїки тей ґрупи то Bemik и Hass. Крад???корочно подноша опаданє температури на аж 0 °С. Плоди чежки 0,5–1,5 кґ.
  3. Мексичка (субтропска) ґрупа походзи зоз субтропских предїлох Мексика. Ту ше учишлюю сорти хтори найодпорнєйши на нїзки температури (без наставаня очкодованьох крадкорочно подноша и температури од коло –4° C). Сорти зоз тей ґрупи ше найчастейше пестую. Ту учишлюєме наприклад сорти Gottfried и Pernod. Плоди менши (до 250 кґ).

Нєшка исную сорти хтори настали зоз крижаньом сортох двох ґрупох (найчастейше ґватемалскей и мексицкей). За нас найбитнєйши лєм сорти мексицкей ґрупи. Пре зложене квитнуце плоди ше нє формую, алє у питаню файта подзековна за отримованє у ентериєру першенствено пре свойо атрактивни лїсца. Зоз нашеня квитню лєм як 6–8 рочни. Авокаду потребне дифузне шветло. Можеце го пестовац у квартелю, кондзелариї або у склєнянику. Под час лєта го можеце винєсц на балкон або до заградки.

Цо ше жеми дотика, авокадо нє захтевни. Достатпчна му лєгка, благо квашна жем хтора ше обично хаснує у заградкарству. Под час цалого року му потребна влажна, алє нє пребарз залївана жем. Кед му нєдостава влага може му опаднуц лїсце. Одвитує му периодичне пирсканє зоз пирскалицу.

Авокадо ше найєдноставнєйше розмножує зоз нашеня. Зоз младнїками ше можу розмножовац лєм даєдни сорти.

Нашенька потребне до половки намочиц до води, зоз тупим концом на долу. Намакайце их док нє почню ключкац. (Препоручуєме вам же би сце их нє намакали длужей од 3 мешаци же би нє згнїли. Кед до трох мешацох нє почну ключкац, засадзце их. Углавним пошвидко после садзеня почню ключкац и роснуц.)

Нашенє посадзце до 3/4 зоз тупим концом на долу. Добре ше указало посадзих их по єдну до велькей судзини хтору прекриєме зоз склєняну таблу. На тот способ ше у судзини отримує влажни штредок хтори пошвидшує ключканє. Виберце лєгки жатвени супстрат (жем) хтора добре препущує воздух, як би вишок води могол одчечиц. Склєняну таблу знїмаме кажди дзень на 30 минути же би нє пришло до плєшнєня нашенка.

Нашєнє найшвидше ключка кед є цали дзень на цеплим месце. Идеална температура то понад 25 °C. После виходзеня перших лїсцох авокаду достаточна и хижова температура.

Високу температуру найлєгчейше отримац кед черепчок положице ппонад цеплого радиятора. Зато найвигоднєйше пошац швижи нашенка – у цеку жими, под час сезони топеня.

Авокадо рошнє у наших условийох досц швидко. Корунасте древо висини коло 1м вам вирошнє за даяки 2 роки.

Плоди авокада чежко сце годни пестовац у наших условийох, алє нєшка их нє проблем набавиц у предавальньох. Нажаль, вероватно сце нє годни випестовац рошлїну зоз нашеня плодох купених у предавальнї (ридко маю способносц ключканя, прето же плоди були обрани ище як нєузрети).

Авокадо то найкармлївша овоц на швеце. Його енерґетска вредносц виноши 840 kJ на 100 ґ меснатей часци (поредзуюци: банани 355 kJ, манґо 215, папая 180, парадича 90, огурка лєм 0,64). Ма у себе 5–32% масци хтора ше лєгко наноши на скору и представя битну компоненту у козметики. У односу на хемийни состав авокадо нє овоц у правим смислу того слова, без огляду же го учишлюєме до овоцох.

Найчастейше ше конзумира як сирови. Пререже ше, попирска зоз лимуном, посолї або положи присмачки и є ше зоз ложичку. У шлїдуюцим числу найдзеце и дазкельо єдноставни рецепти за єдла од авокада.

««« Претходни текст: Pongamia pinnata Шлїдуюци текст: Велвичия (Welwitschia mirabilis) – пестуйце нови фосил »»»

штварток 28.12.2023 21:51 | видруковац | Еґзотични рошлїни

КПР представя

КПР – Клуб пестовательох рошлїнох
Клуб пестовательох рошлїнох то добродзечне здруженє заградкарох зоз цалого швету. Читай вецей ...
Подзельце свойо искуства хтори маце у вязи пестованя рошлїнох. Напишце текст на тим вебу! Контактуйце нас.

Катеґориї: Шицки Водово и мочварни рошлїни Еґзотични рошлїни Инструкциї за пестованє рошлїнох Палми Печарки Травняк Чкодлївци