Botanix - časopis o rastlinách a záhradkárčení

Čítanie časopisov KPR

Pestovanie jabloní v tvare štíhleho vretena

Nástup trhovej ekonomiky priniesol so sebou množstvo zmien. Jednou z nich bola aj intenzifikácia poľnohospodárskej výroby smerujúca k vyššej efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti našich producentov na trhu. V ovocinárstve táto intenzifikácia znamenala prechod z vyšších tvarov ovocných drevín na nižšie, v snahe efektívnejšie využiť pestovateľskú plochu. Pestovanie nižších tvarov prináša so sebou nesporné množstvo výhod, uľahčuje prácu a stavia kvalitu ovocia do nových rozmerov. U jabloní sú typickými predstaviteľmi nižších tvarov zákrpok, štíhle vreteno, superštíhle vreteno, solax a ďalšie. Najperspektívnejším a najpoužívanejším z nich je tvar štíhle vreteno.

Štíhle vreteno je pestovateľský tvar určený pre veľkovýrobu ale i záhrady. Drvivá väčšina súčasných výsadieb je zapestovaná práve v tomto tvare. Používa sa prevažne u jabloní a hrušiek, možné je tiež i jeho využitie u ďalších ovocných druhov (čerešne, slivky, ríbezle, broskyne a pod.). Jablone v tvare štíhle vreteno pestujeme do výšky maximálne 2,2 – 2,5 m. Táto výška dáva predpoklad pre jednoduché ošetrovanie a zber. Minimálne 80 % ovocia sa pri správnom ošetrovaní musí dať obrať priamo zo zeme. Zahustené výsadby vytvoríme využitím úzkeho sponu, v praxi sa používa vzdialenosť stromov v rade 0,8 – 1,2 m, rady sú od seba vzdialené v závislosti od používanej mechanizácie 2,5 – 3,5 m. To umožňuje vysadiť 3000 – 3500 ks stromov na hektár. Aby bola možná takáto hustá výsadba, je nutné vysádzať sadenice dopestované na slabo rastúcich, maximálne stredne silno rastúcich podpníkoch. U jabloní je štandardom podpník M9, z ďalších sú to napríklad podpníky J-TE-E, F, G, H, J-OH-A, M27, MM106. So slabo rastúcimi podpníkmi a ich plytkým /cca 30 – 40 cm hlbokým/ koreňovým systémom súvisí tiež nevyhnutná potreba opornej konštrukcie a vybudovanie závlahového systému. Štandardom je konštrukcia z agátových kolov alebo betónových stĺpov, na ktorej sú natiahnuté tri rady oceľových drôtov a to vo výške 60, 120 a 180 cm. Takáto konštrukcia slúži hlavne ako opora pre stromy pred vyvrátením, používa sa tiež na vyväzovanie stredníka a konárov pri tvarovaní a pri vyväzovaní úrodou obsypaných konárov. Na zavlažovanie sa využíva hlavne kvapková závlaha, ktorá je veľmi efektívna, pôsobí priamo ku koreňom a dá sa prostredníctvom nej aplikovať i doplnkové hnojenie. Hlavné prednosti štíhleho vretena môžeme zhrnúť do pár bodov:

  • jednoduché ošetrovanie – minimálny rez oproti klasickým tvarom, zber priamo zo zeme, jednoduchšia a hlavne ďaleko efektívnejšia ochrana,
  • vysoké úrody – bez problémov je možné dosiahnuť u tohto tvaru úrody 40 – 50 t/ha, u niektorých odrôd i vyššie,
  • vysoká kvalita ovocia – vďaka ideálnym svetelným podmienkam ktoré tento tvar vytvára, sú plody vyfarbenejšie, vyrovnanejšie a vyzretejšie, pomer obsiahnutých látok je veľmi dobrý,
  • rýchly nástup do rodivosti – slabo rastúce podpníky a spôsob tvarovania majú za následok rýchly nástup do rodivosti. Stromy často zarodia prvé plody už v prvom roku. Plnú rodivosť nastupuje v 3 – 4 roku.
  • vysoká efektivita a návratnosť finančných prostriedkov.

Ako výsadbový materiál používame jednoročné alebo dvojročné výpestky. Tieto môžu byť vo forme špičiakov alebo už majú zapestovaný tzv. predčasný obrast. Sadíme ich klasickým spôsobom, dôraz treba klásť iba na hĺbku výsadby. Miesto štepenia by malo byť po výsadbe minimálne 10 cm nad zemou. Zachová sa tým žiadúci oslabujúci vplyv podpníka a neriskujeme tiež spravokorenenie odrody.

Pri reze a tvarovaní musíme myslieť na konečný tvar stromu, ktorý iba pri správnom tvarovaní a ošetrovaní umožní naplno využiť fyziologické princípy rastu a rodivosti, na ktorých je tento tvar postavený. Cieľom je dopestovanie 2 – 2,5 m vysokého stredníka, na ktorom sú vo viac-menej pravidelnej špirále umiestnené polokostrové konáre. Na týchto sa nachádza kratší a dlhší rodivý obrast. V žiadnom prípade sa nesmie dopustiť zapestovanie kostrových konárov. Tieto by silne porušili rovnováhu v strome, základný tvar stromu by bol narušený čo by znamenalo rozloženie síl a živín nežiadúcim smerom. Strom by si mal počas celého svojho života zachovať pyramidálny tvar, umožňujúci ideálne zachytávanie slnečného svetla.

Základný rez spočíva v zrezaní stredníka cca 80 – 90 cm nad povrchom pôdy. V prípade, že výpestok už má predčasný obrast, tento nezrezávame ani neskracujeme, stredník zrežeme približne 30 – 40 cm nad posledným konárom, v závislosti od kondície a pevnosti stromu. V najbližšom vegetačnom období si strom vytvorí vo vrchných 30 cm nové konáre, ktoré režeme až v zimnom období a to obdobne ako v minulom roku. Stredník zrežeme 30 – 40 cm nad najvyšším rozkonárením, konáre neskracujeme. Poškodené a konkurenčné konáre odstraňujeme celé rezom na konárový krúžok. Týmto spôsobom postupujeme každý rok, až do dosiahnutia konečnej výšky. V dospelosti uplatňujeme už iba prerezávací rez, ktorým odstraňujeme nadbytočné konáre, znižujeme stredník rezom na nižšie položený konár, odstraňujeme choré a poškodené konáre, konkurenčné konáre a výrastky z podpníka. Dôležité je neskracovať konáre. Viedlo by to k nežiadúcemu rozkonárovaniu, hrubnutiu konárov a odčerpávaniu živín na úkor plodov.

Ostatné ošetrovanie je rovnaké ako u iných pestovateľských tvarov. Dôležité je hnojenie, závlaha, ochrana pred chorobami a škodcami, pre kvalitu ovocia je nevyhnutná tiež prebierka plodov. Čo sa týka odrodového zastúpenia, použiteľné sú v podstate všetky odrody. Treba však zohľadňovať špecifické nároky jednotlivých odrôd. Napríklad treba vo výsadbe mimoriadne individuálne pristupovať k odrodám rodiacim na dlhom dreve /Rubín, Rubinola, Bohémia, Bohémia Gold a pod./. Tieto tvoria široké koruny a majú sklony k vyhoľovaniu konárov. Preto sa u nich s úspechom uplatňuje skorý letný rez ako i ďalšie operácie vedúce k spomaleniu rastu a zvýšeniu rodivosti.

Citácia: Komžík, M. (2002): Pestovanie jabloní v tvare štíhleho vretena. Naše rastliny 1/2002. roč. 3. KPR Slovensko.

««« Predchádzajúci text: Tabak sivý - Perspektívne balkónové rastliny Nasledujúci text: Návod na pestovanie paliem »»»

Piatok 23.8.2002 08:43 | vytlačiť | Naše rastliny

KPR sa predstavuje

Logo Klubu pestovateľov rastlín
Klub pestovateľov rastlín je dobrovoľné združenie záhradkárov, ktoré spája amatérskych i profesionálnych pestovateľov rastlín z celého sveta. Svojím členom i nečlenom pomáha už 16 rokov získavať vzácne druhy rastlín prostredníctvom celosvetovej siete dodávateľov. Čítať viac...

Kategórie: Všetky Botanix Exotické rastliny Hliva ustricová Hľuzovky Ihličnany Indonézia Kvetnaté lúky Mrazuvzdorné palmy Mäsožravé rastliny Naše rastliny Návody na pestovanie rastlín Ohrozené rastliny Ovocné dreviny Palmy Testy Tropické ovocie Trávnik Vodné a močiarne rastliny Záhradkárske výstavy Záhradné dreviny Škodcovia rastlín