Botanix - gazetë mbi bimët dhe kopshtarinë

Botimi në shqip

Udhëzimi për kultivimin e bimëve nga farërat

Bimët njëvjeqare

Bimët që zgjasin

Perimet

Qepa

Kopra, glikanxha

Speci, domatja dhe patlixhani – mbjellja e farës

Bishtajore- bishtaja, bizele, sojë, kikiriki

Bimët drusore

e hënë 3.10.2011 21:26 | shtypeni | Instruksionet për kultivimin e bimëve

NOVODOF FC kundër mizës së patates

Mizën e patatës (Leptinotarsa decemlineata) sigurisht se nuk duhet vemas ta prezantoj. Të gjithë e njohin si dëmtuese e cila sulmon pataten dhe e cila pa përdorimin e „kimisë“, praktikisht nuk mund të shkatërrohet. Mirëpo, pak kush e di se sot ekzistojnë preparate biologjike, duke ju falenderuar të cilëve, më nuk duhet t’i frikësohemi mizës së patates.

e hënë 3.10.2011 21:22 | shtypeni | Dëmtuesit

Si të rrisim këpurdhat perlë (Pleurotus ostreatus)

Këpurdha perlë (Pleurotus ostreatus) në kohën e fundit është edhe më e njohur sesa këpurdhat tjera. Aq më tëpër, në krahasim me këpurdhat tjera, kjo ka një përparësi të madhe – nuk mund ta përzieni me pupakën e gjelbërt helmuese.

e diel 2.10.2011 21:20 | shtypeni | Këpurdhat

Mbjellja e bimëve të lakueshme dhe rasadit

Bimët e blera (rasadët) të cilat i keni pranuar përmes postës, i nxjerrni nga pakoja dhe i leni nja 2–3 ditë nën hije. Mundësia e dytë është që menjëherë t’i mbjellni dhe përdisa ditë t’ua krijoni hijen (psh. me ndihmën e letrës së zyrës, dërrasave) në mënyrë që mos t’i eksponohen diellit drejtpërdrejt. Në këtë rast ekziston mundësia që dielli t’i dëmtojë.

e enjte 29.9.2011 11:01 | shtypeni | Instruksionet për kultivimin e bimëve

Kultivimi i mollës në formën perit të drejtë

Arritja e ekonomisë së tregut me vete ka sjell shumë ndryshime. Njëra ndër ta ishte edhe intensifikimi i prodhimtarisë bujqësore, e cila ka ecuri kah efikasiteti më i lartë i prodhimit dhe konkurenca e prodhimeve tona në treg. Në pemtari ky intensifikim ka treguar kalimin prej formave të larta të pemve në ato të ulëta, me qëllim qe në mënyrë sa më efikase të shfrytëzohet sipërfaqja e kultivimit. Kultivimi i llojeve të ulëta me vete bartë shumë përparësi, lehtëson punën, ndërsa kualiteti i pemëve dukshëm përparon. Te mollët, përfaqësues tipik janë vogëlushja (molla shkurtabiqe) formë të perit të drejtë, perit super të drejtë, solaks etj. Më me përspektivë dhe më të përshtatshëm për shrytëzim është ai i formës se perit të drejtë.

e mërkure 28.9.2011 10:55 | shtypeni | Instruksionet për kultivimin e bimëve

Continue: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-27

KPR paraqet

KPR - Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë
Klubi Kopshtarëve te Sllovakisë është shoqatë vullnetare e kopshtarëve nga e tërë bota. Lexo më shumë...
Shpërndani eksperiencën e juaj që e keni për kultivimin e bimëve. Shkruani tekstin në këtë webfaqe!

Kategoritë: Svi Barishtorja Bimët egzotike Bimët ujore dhe moçalike Dëmtuesit Instruksionet për kultivimin e bimëve Këpurdhat Palmat