விதைகளில் இருந்து மா வளர்ப்பது

புதிதாக அறுவடை செய்யப்பட விதைகளை ஊன்றினால் நல்ல முளைப்பு விகிதம் இருக்கும். 2–6 மணி நேரம் வரை விதைகளை 20–25 ℃ உஷ்ணம் உள்ள நீரில் ஊறவைக்க வேண்டும்.

புகைப்படம்

சுத்தம் செய்யப்பட்ட காலிமண்டன் மா விதைகள், Kasturi (Mangifera casturi), போர்னியோ இந்தோனேசியா

ஊறவைத்தபின் விதைகளை ஊன்றவேண்டும்(மிருதுவான, மணற்பாங்கான மண்ணில்) தொட்டியின் வெப்பநிலையை சுமார் 20 –25 ℃ ல் பராமரிக்க வேண்டும். விதைகள் 1 –3 வாரங்களில் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் இளஞ்செடிகள் மிதமான வெயிலில் இருக்கும்படி பராமரிக்க வேண்டும்.

புகைப்படம்

"முளைக்கும் காலிமண்டன் மா விதைகள், Kasturi (Mangifera casturi), போர்னியோ,

இந்தோனேசியா":[http://www.kpr.sk/…toarchiv.php?…]

நீங்கள் வெப்பமண்டலப் பகுதியில் வாழ்பவராக இருந்தால், உங்கள் தோட்டத்தில் மா மரம் வளர்க்கலாம். நீங்கள் அதிக குளிர் அல்லது பனிப்பொழிவு உள்ள இடத்தில் வாழ்ந்தால், மாமரத்தை வீட்டினுள்ளோ அல்லது பசுமைக் குடிலிலோ வைக்கலாம்.

Printed from neznama adresa