Botanix – üsemleklər həm baqçaçılıq turında jurnal

tatar wersiəse

Üsemleklərne orlıqtan üsterü buyınça instruqsiə

Beryılğı üsemleklər

Küpyıllıq üsemleklər

Yəşel suğan

Uqrop, fenxel, tmin, anis

Paprika, pomidorlar həm baqlajan orlığın çəçü

Fasol, borçaq, soya, araxis h.b.

Ağaçlar həm quaqlar

Çərşəmbe 4.11.2009 12:34 | Bastıru | Ekzotik üsemleklər

Ğəcəyep Welwiçiə (Welwitschia mirabilis) – tere qazılmanı üsteregez

rəsem Ğəcəyep Welwiçiə (Welwitschia mirabilis) – ul bik borınğı üsemlek, xəzerge waqıtta barı tik Atlantik oqean buylarında, Namibiə həm Anğolanıŋ kɵnyağındağı keçkenə territoriədə üsə. Ağaç bulıp kürenməsə də, ul ağaç. Üsemlek ber tamır-bürənədən həm ike gel üsə torğan yafraqtan tora. Yafraqları ike zur uralğan 2–4 metr ozınlıqtağı lentalarnı xəterlətə, şuŋa kürə welwiçiə çüp oyasın xəterlətə. Yafraqları ber tuqtamıy üsə həm oçları kibep munçalağa əylənə.

Düşəmbe 2.11.2009 12:32 | Bastıru | Ekzotik üsemleklər

İkmək ağaçı (Artocarpus odoratissimus)

İkmək ağaçları Artocarpus ıruına yaqınça 60 tɵr Kɵnyaq-Kɵnçığış Aziə həm Tınıç oqean utrawlarınnan çıqqan Moraceae ğəiləsennən məŋge yəşel tropik ağaç kerə. Alar Ficus ağaçına yaqın. İŋ kiŋ tanılğan həm üsterelgəne – çın ikmək ağaçı (Artocarpus altilis). Bu ıruğa şulay uq berniçə başqa cimeşle quaq həm ağaçlar kerə, məsələn Ğədi Artoqarpus (Artocarpus communis), (Qırği) Artoqarpus (Artocarpus integer), Djekfrut (Artocarpus heterophyllus) həm Marang yəki Tarap (Artocarpus odoratissimus).

Pənceşəmbe 15.10.2009 12:01 | Bastıru | Ekzotik üsemleklər

Bez awoqado üsterəbez

Awoqado (botanik iseme – Persea americana) ul 6–20 metr bieklektəge tropik ağaç. Tabiğəttə Meksikadan Braziliəgə xətle üsə. Xəzerge waqıtta bɵten tropik həm subtropik zonada üsterelə.

Çərşəmbe 14.10.2009 11:59 | Bastıru | Ekzotik üsemleklər

Annona cherimola

Soŋğı waqıtta Aurupağa bik qızıq tropik cimeşlər alıp kilələr. Şəxsən min Annona cherimola cimeşen satıp alıp aşap qarıy aldım. Kibettə ul bik sirək kürensə də, berazdan ul, bik təmle bulğanğa kürə, yışraq satıla başlar, dip uylıym.

Sişəmbe 13.10.2009 11:57 | Bastıru | Ekzotik üsemleklər

Continue: 1-5 6-6

KPR klubı turında

KPR – Üsemlek qarawçılar klubı Slowakiya
KPR üsemlek qarawçılar klubı – xalıqara baqçaçılar oyışması. Kübrək uqırğa...
Üsemleklərne ürçetü həm üsterü təcribəse belən büleşegez. Monıŋ turında məqələ yazıp anı Botanix jurnalında tuğan telegezdə yazığız! Kübrək məğlümat alır ɵçen bezneŋ belən elemtəgə keregez.